Selkokielinen viestintä

Selkokieli avaa oven katveeseen jääneiden yleisöjen luo ja tekee viestinnästäsi ymmärrettävämpää. Selkokielestä on hyötyä niin markkinoinnissa kuin asiakas- ja työnantajaviestinnässä.

Suomessa noin 650 000–750 000 ihmistä eli yli kymmenen prosenttia väestöstä tarvitsee selkokieltä.

Selkokeskus.fi

Selkokieli on viestinnän supervoima

Selkokieli on yleiskieltä luettavampi ja ymmärrettävämpi suomen kielen muoto. Se on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia ymmärtää yleiskieltä, kuten maahanmuuttajille, muistisairaille ja ihmisille, joilla on lukihäiriö tai jokin muu kielellisen tuen tarve.

Selkokielen asiantuntijataho Selkokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2019 jopa 750 000 selkokieltä tarvitsevaa henkilöä, ja määrä senkus kasvaa. Lähemmäs miljoona ihmistä siis putoaa viestintäsi ulkopuolelle, jos viestit pelkällä yleiskielellä.

Selkeitä etuja yrityksille

Selkokieli on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Sillä on merkittävä rooli saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa, mutta lisäksi siinä piilee paljon viestinnällistä potentiaalia kaikille yrityksille.

Selkokieli tekee yrityksesi viestinnästä ymmärrettävämpää ja auttaa tavoittamaan laajemman yleisön. Selkokieli on toistaiseksi harvojen tuntema kilpailuetu, joten nyt voit olla kärkijoukoissa!

Selkokielen palveluitamme

Viestinnän asiantuntijamme tuottavat ohjeistusten mukaista selkokieltä ja räätälöivät viestisi vastaamaan kohderyhmäsi tarpeita ja viestinnällisiä tavoitteita.

  • Selkomukautus: muutamme olemassa olevan yleiskielisen tekstin selkokieliseksi.
  • Selkokielinen alkuperäissisältö: luomme selkokielistä sisältöä alusta asti.
  • Selkoilmaisu: yhdistämme selkokieliseen tekstiin saavutettavia kuvia tai videoita.
  • Selkojulkaisut: suunnittelemme ja taitamme selkokieliset printti- ja verkkojulkaisut.
  • Selkokielinen rekryviestintä: autamme löytämään työntekijät kilpailluille aloille.
  • Selkotunnus: autamme hakemaan Selkokeskuksen myöntämää selkotunnusta, joka osoittaa julkaisusi selkokielisyyden ja lisää sen luotettavuutta.

Neljä käyttökohdetta selkokielelle

1. Verkkosivustot ja -kaupat

Selkokieliset palvelukuvaukset ja ohjeistukset vähentävät toistuvien kyselyiden määrää ja keventävät asiakaspalvelun kuormitusta. Tämä on erityisen tärkeää, jos asiakkaasi ovat ikäihmisiä tai heikommin suomea ymmärtäviä maahanmuuttajia.

2. Työnantaja­viestintä

Selkokielinen työnantajaviestintä tavoittaa kaikki työtekijät, millä on positiivisia vaikutuksia mm. henkilöstön pysyvyyteen, tasa-arvoon sekä työturvallisuuteen. Tämä on hyödyllistä erityisesti työnantajille, jotka työllistävät vieraskielisiä tai ensiaskeleitaan työelämässä ottavia.

3. Rekry­markkinointi

Selkokielinen rekryviestintä tavoittaa tutkitusti enemmän työnhakijoita ja on tehokas erottautumiskeino aloilla, joilla käydään kiristyvää kilpailua osaajista. Se sopii erityisesti aloille, joilla on paljon vieraskielistä tai nuorta työvoimaa.

4. Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa jo julkista sektoria sekä osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia, joiden täyttämisessä selkokieli on merkittävästi hyödyksi.

Sama selkokielellä, kiitos

Tällä sivulla oleva teksti on kirjoitettu yleiskielellä, mutta kun klikkaat tästä, näet saman sisällön selkokielelle mukautettuna. Linkin takaa löytyvälle sivulle on myönnetty selkotunnus osoitukseksi sen selkokielisyydestä.

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme selkokieltä ja epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Matias Ojanperä

viestinnän asiantuntija & copywriting

+385 40 844 9716

Singauta asiasi perille lomakkeella:

Unfair Hub