Saavutettavuus

Saavutettavuus on paljon muutakin kuin vain direktiivien tai vaatimusten täyttämistä. Se parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta – saavutettavia verkkopalveluja pystyvät käyttämään kaikki. Yrityksille saavutettavuus mahdollistaa laajemman asiakaskunnan, edistää vastuullisuutta ja antaa kilpailuetua.

Suomessa alkaa olla lähemmäs miljoona ihmistä, jotka eivät saa selkoa yleiskielisestä viestinnästä – oli se sitten sähköyhtiön asiakastiedote, työnantajan intraviesti, keittiölaitteen ohjekirjanen tai vaikkapa verkkokaupan tuotekuvaus.

Matias Ojanperä
Viestinnän asiantuntija, Unfair

Huomioi jokainen asiakkaasi

Saavutettavuus koskettaa vuosi vuodelta yhä laajemmin digipalveluita ja yritysten viestintää. Saavutettavuus on välttämättömyys yli miljoonalle suomalaiselle (Aluehallintovirasto), mutta hyötyä siitä on aivan kaikille.

Saavutettavuuden päällimmäinen tavoite on, että verkkopalveluita pystyvät käyttämään myös sellaiset henkilöt, joilla on haasteita sisältöjen havaitsemisessa tai ymmärtämisessä. Saavutettavuudesta on kuitenkin hyötyä aivan jokaiselle, sillä saavutettava suunnittelu lisää lähes poikkeuksetta verkkopalvelujen yleistä toimivuutta ja käytettävyyttä. Kun tarjoat digitaalisia palveluita saavutettavasti, asiakkaidesi tavoittamisen tiellä ei taatusti ole teknisiä haasteita tai vaikeaselkoista sisältöä.

Saavutettavuus rakentuu tekstin, visuaalisuuden ja teknisen tason toimenpiteistä, joiden avulla verkkopalvelun sisällöstä voidaan tehdä helposti lähestyttävää riippumatta lukijan erilaisista tarpeista tai haasteista.

Saavutettavuuden palveluitamme

  • Selkokielinen viestintä: selkomukautukset, selkokielinen sisällöntuotanto, selkoilmaisu
  • Visuaalinen saavutettavuus: printti- ja verkkojulkaisut, asiakirja- ja presentaatiopohjat
  • Videoiden ja audiosisältöjen saavutettavuus: tekstitykset ja podcastien tekstiversiot
  • Verkkosivustojen ja verkkokauppojen saavutettavuus: käyttöliittymäsuunnittelu, kooditason saavutettavuus, vihreämpi suunnittelu
  • Saavutettavuuden auditointi: konsultointi, käyttäjätestaus ja saavutettavuusselosteet
  • Koulutukset: saavutettavien asiakirjapohjien luonti, visuaalisen saavutettavuuden perusteet, verkkosivustojen päivittäminen saavutettavasti

Inklusiivisuus + käytettävyys + saavutettavuus = vastuullisuus

Saavutettavuus, inklusiivisuus ja käytettävyys ovat kaikki saman kolikon eri puolia. Kun nämä kolme yhdistyvät, syntyy aidosti vastuullista ja erilaiset vastaanottajat huomioivaa viestintää ja markkinointia.

Inklusiivisuudella tarkoitetaan suunnittelua, jonka tavoitteena on saada kaikki palvelun tai tuotteen käyttäjät tuntemaan itsensä tervetulleiksi, huomioiduiksi ja yhdenvertaisiksi. Se huomioi käyttäjien monimuotoisuuden ja moninaisuuden koko suunnitteluprosessin matkalla.

Käytettävyys puolestaan viittaa siihen, kuinka helppoa ja tehokasta on käyttää tiettyä sovellusta, verkkosivustoa tai tuotetta. Käytettävyydellä pyritään varmistamaan, että käyttäjät voivat suorittaa haluamansa tehtävät nopeasti, helposti ja virheettömästi. Hyvän käytettävyyden avulla käyttäjät voivat ymmärtää järjestelmän toiminnot, oppia niitä nopeasti ja muistaa, miten ne tehdään.

Ryhdy töihin saman tien

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa valtiollisia ja kunnallisia toimijoita tarjoamaan saavutettavia verkkopalveluita. Laki laajenee vuonna 2025 koskemaan myös monia verkkokauppoja ja muita kuluttajapalveluita. Saavutettavuuden eteen saattaa verkkopalvelun tilanteesta riippuen joutua tekemään runsaastikin töitä, joten muutoksia kannattaa ryhtyä tekemään jo hyvissä ajoin.

Näistä saavutettavuus rakentuu

Selkokieli

Selkokieli on yleiskieltä luettavampi ja ymmärrettävämpi suomen kielen muoto. Se on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia ymmärtää yleiskieltä, kuten maahanmuuttajille, muistisairaille ja ihmisille, joilla on lukihäiriö tai jokin muu kielellisen tuen tarve.

Selkokielen asiantuntijataho Selkokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2019 jopa 750 000 selkokieltä tarvitsevaa henkilöä, ja määrän ennustetaan vain kasvavan.

Lue lisää selkokielestä

Visuaalinen saavutettavuus

Visuaalisen saavutettavuuden ymmärretään usein koskevan vain verkkosivustoja, mutta saavutettavalla suunnittelulla on merkitystä kaikessa viestinnässä ja julkaisuissa.

Esimerkiksi saavutettavat lomake-, asiakirja- ja presentaatiopohjat edistävät tasa-arvoa työpaikoilla. Saavutettavuus on tärkeää huomioida myös erilaisten printti-, verkko- ja PDF-julkaisujen suunnittelussa.

Visuaalista saavutettavuutta ovat muun muassa riittävät kontrastisuhteet, tekstin selkeä rivitys, asettelu ja lukuhierarkia, kuvien ja ikonien tekstivastineet sekä videoiden tekstitykset.

Verkkopalvelujen tekninen saavutettavuus

Valtaosa teknisistä saavutettavuusongelmista liittyy sivuston käytettävyyteen näppäimistöllä ja/tai ruudunlukijalla.

Kokemuksemme saavutettavasta käyttöliittymäsuunnittelusta yhdistettynä korkeatasoiseen tekniseen toteutukseen varmistaa, että verkkopalvelut ovat kattavasti saavutettavissa erilaisilla päätelaitteilla ja apuvälineillä.

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko tavoittaa ja palvella kohderyhmiäsi saavutettavasi? Pirauta tai laita viestiä!

Matias Ojanperä

viestinnän asiantuntija & copywriting

+385 40 844 9716

Singauta asiasi perille lomakkeella:

Unfair Hub