Markkinointi- ja viestintäprosessien kehittäminen

Vähemmän sähläystä, enemmän tuloksia. Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän yhteispelin parantaminen tuo paitsi ajan ja rahan säästöä, myös sujuvuutta ja mielekkyyttä työhön. Se takaa myös yhtenäisemmän asiakaskokemuksen ostopolun eri vaiheissa.

Hyödynnämme markkinoinnin käsikirjaa aina, kun suunnittelemme uuden tuotannon ennakkomarkkinointia. Se alkaa markkinoinnin tavoitteiden määrittämisestä, jonka jälkeen jokainen työvaihe käydään yksityiskohtaisesti läpi

SARI ANDERSSOn, VIESTINTÄSUUNNITTELIJA
TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI

Jatkuva parantaminen on mieluisampaa kuin viivästynyt täydellisyys

Hyvien pelaajien saaminen on usein helpompaa kuin saada heidät pelaamaan yhteen. Markkinoinnin ja viestinnän prosessien uudelleen tarkastelulla tähdätään myynnin, markkinoinnin ja viestinnän välisen yhteistyön ja vuoropuhelun tiivistämiseen. Kun kaikki pelaavat samaan maaliin, konversioprosentit kohenevat, myyntisykli lyhenee ja tuotto kasvaa.

Yhteispelillä ovipumppu laulamaan

Markkinoinnin ja viestinnän prosessien kehittämisen tavoitteena on poistaa tarpeettomat tai päällekkäiset työtehtävät, nopeuttaa tehottomia välivaiheita sekä auttaa tunnistamaan rutiininomaisia tehtäviä, jotka voidaan automatisoida esimerkiksi markkinoinnin automaation avulla.  

Työ käynnistyy kohderyhmiesi odotusten ja tavoitteiden ymmärtämisellä sekä osto- ja myyntipolkujen määrittämisellä. Kun kuva on kirkas, tarkennetaan kunkin funktion rooli myyntisyklin eri vaiheissa sekä synkronoidaan tavoitteet, toimenpiteet, työnkulut ja mittarit. Lopuksi luodaan pelisäännöt sille, miten eri järjestelmiä hyödynnetään ostopolun eri vaiheissa.

Milloin kannattaa kysäistä apua Unfairilta?

  • Kehittää myynnin, markkinoinnin ja viestinnän yhteispeliä
  • Säästää aikaa ja tehostaa päivittäistä työtä
  • Tunnistaa oikeat kohderyhmät ja ostomotiivit
  • Määritellä markkinoinnille pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet
  • Määritellä toimenpiteet ja kanavat myynnin eri vaiheisiin
  • Rakentaa kasvua tukevat mittarit ja seurantamalli

Kaikessa näkyy se, että Unfair ymmärtää mitä me teemme. Siten voimme yhdessä toteuttaa asioita, jotka ovat oikeasti järkeviä firman ja asiakkaiden kannalta.”

Pirkko Laitinen,Markkinointijohtaja
Platform of trust

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Lähetä meille viesti:

Unfair Hub