Liini strategiatyö

Ihmiset sitoutuvat siihen, mihin ovat itse olleet vaikuttamassa. Ottamalla henkilöstön mukaan strategiatyöhön, kaikki tuntevat yrityksesi tavoitteet ja tietävät, miten jokainen voi omalta osaltaan auttaa niiden toteutumisessa.

Odotuksemme oli, että saamme kirkastettua yhteistä kuvaa ja luotua yhteisen käsityksen siitä, miltä tulevaisuus näyttää ja mitä teemme yhdessä. Siinä onnistuimme hyvin.

Seppo orsila
toimitusjohtaja, MODULIGHT oyj

Rakenna tulevaisuuden liiketoimintastrategiaa koko henkilöstön kanssa

Unfairin ketterällä ja osallistavalla otteella liiketoimintastrategia kirkastuu parhaimmillaan vain muutamassa viikossa. Kun ihmiset pääsevät mukaan vaikuttamaan, lopputulos on helppo kokea omaksi ja viedä konkreettisesti käytäntöön.

Kuivan korporaatiohumpan sijaan pidämme asiat konkreettisina ja yksinkertaisina. Keskitymme siihen, miten tulevaisuudessa luodaan arvoa asiakkaille ja koko työyhteisö saadaan pelaamaan yhteiseen maaliin.

Strategiaprosessia ohjaa yrityksesi avainhenkilöistä ja Unfairin asiantuntijoista muodostuva ydintiimi, joka kokoontuu työpajojen välissä 3-5 kertaa prosessin edetessä.

Strategiatyön vaiheet

Toteutamme strategiatyön tueksi kattavan nykytila-analyysin haastattelemalla yrityksesi henkilöstöä, asiakkaita ja sidosryhmiä. Tarvittaessa kohderyhmää on mahdollista laajentaa laadullisella online-kyselyllä.

Laadimme tulosten pohjalta alustavat skenaariot, joita tarkennetaan johdon ja henkilöstön yhteisissä strategiatyöpajoissa. Muodostamme kattavan tilannekuvan tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista, keskeisimmistä kilpailutekijöistä ja kehityskohteista sekä työyhteisölle merkityksellisistä toimintaperiaatteista, joiden pohjalle uusi strategia on vankka rakentaa. Lopuksi kiteytämme ja sanoitamme toimintaympäristön draiverit, mission, vision sekä strategiset painopisteet ja menestymisen mittarit yksiin kansiin.

Lopputuloksena syntyy kompakti ja helposti ymmärrettävä strategia, joka kytkeytyy suoraan ihmisten arkeen. Olemme apunasi myös strategian visualisoinnissa ja tarinallistamisessa, lanseerauksessa sekä sisäisessä ja ulkoisessa muutosviestinnässä.

Milloin kannattaa kysäistä apua Unfairilta?

  • Haluat osallistaa henkilöstön, asiakkaat ja sidosryhmät yrityksesi tulevaisuuden suunnitteluun
  • Haluat pitää asiat konkreettisina ja helposti ymmärrettävinä
  • Haluat yhdistää liiketoimintaosaamisen ja luovuuden strategiatyöhön
  • Haluat sanoittaa strategian samaistuttavaan ja muistettavaan muotoon
  • Kaipaat apua strategian lanseerauksessa ja viestinnässä
  • Haluat valmista jopa muutamassa viikossa

Unfairin kanssa toteutettu prosessi oli niin toimitusjohtajan kuin hallituksen näkökulmasta erittäin onnistunut. Ketterällä ja osallistavalla menetelmällä haluttiin aidosti siirtää strategian painopistettä suunnittelusta toteutukseen.”

JUHA HAKKARAINEN
TOIMITUSJOHTAJA, FINSILVA OYJ

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Lähetä meille viesti: