Strategiaviestintä

Teemme liiketoimintastrategiastasi aidosti toimintaa ohjaavan tekijän viestinnällä ja vuorovaikutuksella. Autamme sinua hyödyntämään viestinnän menetelmiä strategiatyössä, ja käännämme strategiset valinnat, suuntaviivat ja tavoitteet vaikuttavaksi tarinaksi ja käytännön teoiksi.

Aiemmin kaikki toimialamme hoitivat viestinnän omalla tavallaan. Nyt toimialayhtiömme voivat tuoda viestinnässään esiin omia kärkiteemojaan siten, että ne ovat linjassa koko Instan ydinviestien kanssa.

ESA EINOLA, MARKKINOINTI- JA INNOVAATIOJOHTAJA
Insta Group

Strtegiaviestintä muuttaa tavoitteet toiminnaksi

Strategiaviestintä on keskeinen osa onnistunutta tavoitteellista strategiaprosessia. Sen avulla rakennat yhteistä ymmärrystä ja merkitystä strategiastasi sekä innostat ja sitoutat ihmisiä sen toteuttamiseen.

Tuomme käyttöösi viestinnän ja vuorovaikutuksen menetelmät strategian suunnitteluun ja eläväksi tekemiseen. Kiteytämme strategian pääviestit kirkkaiksi ja ymmärrettäviksi, jolloin yhteinen ymmärrys muodostuu johdetusti, eikä sattumanvaraisesti. Huolehdimme, että käytössäsi on helposti ymmärrettävät materiaalit strategiasta viestimiseen kaikilla organisaatiotasoilla. Luomme myös yhdessä sekä selkeät askelmerkit, joita seuraamalla tuet ja arvioit strategian toteutumista viestinnän näkökulmasta.

Unfairin strategiaviestinnän konsepti on suunniteltu strategian lanseeraukseen, sen ensikäsittelyyn ja syventämiseen. Se ohjaa organisaatiotasi vuorovaikutteiseen viestintään, tukee erityisesti esihenkilöitä työssään sekä varmistaa, että strategiasi pääviestit välittyvät terävästi koko organisaatiossa. Erityisesti pk-yrityksille suunnitellusta kokonaisuudesta voit poimia käyttöösi juuri oman tarpeesi mukaiset osiot.

Strategiaviestinnän palveluitamme

  • Strategiaprosessin fasilitointi
  • Vision, mission ja arvojen kiteytys, sanallistaminen ja visualisointi
  • Strategiaviestinnän suunnitelmat
  • Strategia- ja yritystarinat
  • Strategiakuvat ja muutosmatkojen visualisointi
  • Esitysmateriaalit, työkirjat, oppaat ja videot strategian viestintään

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Lähetä meille viesti:

Unfair Hub