Strategiatyö

Ihmiset sitoutuvat siihen, mihin he ovat itse olleet vaikuttamassa. Kanssamme luot ketterän ja osallistavan strategian, joka on helppo kokea omaksi ja viedä konkreettisesti käytäntöön – ja jossa henkilöstön näkemykset ja asiakkaiden tarpeet pääsevät kuuluviin. Bonuksena strategia valmistuu vain muutamassa viikossa.

“Unfairin kanssa toteutettu strategiaprosessi oli niin toimitusjohtajan kuin hallituksen näkökulmasta erittäin onnistunut. Ketterällä ja osallistavalla menetelmällä saimme aidosti siirrettyä strategian painopistettä suunnittelusta toteutukseen.”

Juha Hakkarainen, toimitusjohtaja, finsilva oyj

Rakenna tulevaisuuden liiketoimintaa sitouttamalla henkilöstöä ja asiakkaita

Ketterässä ja osallistavassa strategiatyössä toimintaympäristön draiverit – missio, visio, strategiset painopisteet ja toimenpiteet – sekä mittarit määritellään yhdessä henkilöstösi kanssa. Kuivan korporaatiohumpan sijaan pidämme asiat konkreettisina ja yksinkertaisina. Keskitymme siihen, miten tulevaisuudessa luodaan arvoa asiakkaille ja koko työyhteisö saadaan pelaamaan yhteiseen maaliin.

Toteutamme strategiatyön taustalle kokonaisvaltaisen nykytila-analyysin haastattelemalla henkilökohtaisesti yrityksesi henkilöstöä, asiakkaita ja tärkeimpien sidosryhmien vaikuttajia. Yrityksesi koosta riippuen tilannekuvaa voidaan täydentää myös laadullisella online-kyselyllä.  

Laadimme tulosten pohjalta alustavat skenaariot, joita tarkennetaan johdon ja henkilöstön yhteisissä strategiatyöpajoissa. Huolellisesti fasilitoidun työskentelyn kautta muodostamme yhteisen ymmärryksen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista, keskeisimmistä kilpailutekijöistä ja kehityskohteista sekä työyhteisölle merkityksellisistä toimintaperiaatteista, joiden pohjalle uusi strategia on vankka rakentaa.

Lopputuloksena syntyy kompakti ja helposti ymmärrettävä strategia, joka kytkeytyy suoraan ihmisten arkeen. Olemme apunasi myös strategian visualisoinnissa ja tarinallistamisessa, lanseerauksessa sekä sisäisessä ja ulkoisessa muutosviestinnässä.

Strategiaprosessia ohjaa yrityksesi avainhenkilöistä ja Unfairin asiantuntijoista muodostuva ydintiimi, joka kokoontuu 3-5 kertaa prosessin edetessä.

Näin autamme luomaan innostavan ja helposti ymmärrettävän liiketoimintastrategian

  • Valjastamme henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien osaamisen yrityksesi tulevaisuuden suunnitteluun
  • Pidämme asiat konkreettisina ja helposti ymmärrettävinä
  • Yhdistämme liiketoimintaosaamisen, vuorovaikutteiset fasilitointimenetelmät sekä viestinnällisen ja visuaalisen luovuuden strategiatyöhön
  • Sanoitamme strategiset suuntaviivat, tavoitteet ja valinnat tunnetasolla samaistuttavaan ja muistettavaan muotoon
  • Autamme strategian lanseerauksessa sekä sisäisessä ja ulkoisessa muutosviestinnässä
  • Teemme valmista muutamassa viikossa

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

vt CEO & strategi (founder)

+358 40 080 6379

Psst.. Jos ujostuttaa, voit myös aina lähettää viestin. 🙂