Modulightin yhteinen suunta kirkastettiin listautumisen kynnyksellä

Modulight Oyj on lasereita ja optiikkaa erikoissairaanhoidon tarpeisiin valmistava teknologiayritys. Yrityksen lasereita hyödynnetään muun muassa syövän hoidossa ja genetiikassa, mutta samoja lasereita käytetään myös muissa korkean lisäarvon tuotteissa – itseajavissa autoissa ja älykkäässä tulostuksessa.

Lopputuloksesta tuli onnistunut etenkin siksi, että olimme kaikki koko ajan samalla aaltopituudella. Odotuksemme oli, että saamme kirkastettua yhteistä kuvaa ja luotua yhteisen käsityksen siitä, miltä tulevaisuus näyttää ja mitä teemme yhdessä. Siinä onnistuimme hyvin.

Seppo Orsila, toimitusjohtaja

Globaalissa ja vaativassa markkinassa toimiva yritys on viime vuosina kasvanut voimakkaasti etenkin Pohjois-Amerikassa, ja yrityksen ydintiimi on saanut rinnalleen hurjan määrän uutta verta. Kun kasvuvauhti yhdistyi yrityksen ketterään ja asiakkaiden tarpeisiin mukautuvaan toimintakulttuuriin, alkoi strategia vaatia kirkastusta. Vauhdikkaan kasvun keskellä tekemistä täytyi myös fokusoida, koska mahdollisuuksia oli monia.

Halusimme varmistaa, että strategiamme on edelleen relevantti. Strategia on ollut sama vuodesta 2014 lähtien, mutta uusia ihmisiä on tullut taloon 20 henkeä vuodessa. Se että kaikilla on sama kuva ja yhteinen ymmärrys strategiasta on erittäin tärkeää meille

Seppo Orsila, toimitusjohtaja

Henkilöstö mukaan strategiatyöhön

Modulightin toiminnan tavoite ja lähtökohdat olivat totta kai olemassa ja iskostuneet johtoryhmän selkäytimeen. Tärkeää oli kuitenkin varmistaa, että henkilöstö näkee suuntaviivat samoin ja myös allekirjoittaa ne. Työkaluksi valittiin Unfairin liini strategiaprosessi.

Yhteistyö potkaistiin käyntiin laajalla henkilöstötutkimuksella, jossa henkilöstö pääsi omin sanoin kertomaan, minne Modulight heidän mielestään on menossa ja miksi. Samaan aikaan Unfairin tiimi kahlasi läpi Modulightin olemassa olevaa strategia-aineistoa, kiteytti sen tärkeimmät painopisteet ja törmäytti ne henkilöstöltä saatuihin näkemyksiin yrityksen tulevaisuudesta, arvoista ja vahvuuksista.

Analyysista kävi ilmi, että päälinjat olivat kohdillaan, mutta tarkennettavaakin löytyi. Unfairin johdolla Modulightin johto ja henkilöstö linjasivat ja sanoittivat yrityksen mission, vision ja arvot sekä sen, miten ne toteutuvat arjessa. Samalla tunnistettiin yrityksen erottuvuustekijät ja seikat, joissa kehittymistä strategian toteutuminen edellyttää. Näiden pohjalta määriteltiin tärkeimmät mittarit sekä varmistettiin jaettu näkemys pääsegmenteistä sekä toimintaan vaikuttavista megatrendeistä.

Odotuksemme oli, että saamme kirkastettua yhteistä kuvaa ja luotua yhteisen käsityksen siitä, miltä tulevaisuus näyttää ja mitä teemme yhdessä. Siinä onnistuimme hyvin.

Kaiken kaikkiaan prosessi auttoi Modulightin henkilöstöä perehtymään strategiseen ajatteluun sekä siihen liittyvään sanastoon.

– Ennen työskentelyn aloittamista moni työntekijöistä sanoi minulle, että he eivät niinkään halua vaikuttaa itse strategiaan. Sen sijaan heitä kiinnosti syvemmin ymmärtää, mihin olemme menossa ja miksi ja mitä se henkilöstöltä vaatii, Orsila kertoo.

Lopputuloksena syntyi selkeä kokonaisuus, jonka Unfair vielä kiteytti strategiakuvaksi ja ytimekkääksi Power Point -esitykseksi. Nyt strategiasta on helppo puhua ja jokainen modulightlainen voi seistä sen takana.

Unfairilla oli merkittävä vaikutus lopputulokseen. He johtivat projektia ja loivat ilmapiirin, jossa näkökulmia oli helppo tuoda esille. Kaiken kaikkiaan prosessi auttoi meitä olemaan sisäisesti avoimempia.

Lisää konkretiaa strategioihin


Liinin strategian itu piilee sen konkreettisuudessa. Kun strategia sanoitetaan ja tarinallistetaan ymmärrettävään muotoon, on siihen sitoutuminen helpompaa. Etenkin, kun se on aidosti ja osallistavasti henkilöstön kanssa tehty.

Hyviä strategioita on helppo tehdä, mutta niiden toteuttamisessa jyvät erotetaan akanoista. Vain harva onnistuu käymään strategian läpi siten, että kaikki ymmärtävät mistä siinä on kyse. Osallistavalla strategiaprosessilla on keskeinen rooli onnistumisessa.

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Lähetä meille viesti:

Lisää aiheesta