Perinteinen kulttuuribrändi uudistettiin vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin

Pohjoismaiden suurin konsertti- ja kongressikeskus muuttui konserniksi ja päivitti samalla brändinsä.

Henkilöstökysely, sidosryhmähaastattelut, työpajat, brändistrategia ja -hierarkia, konseptitestaus, viestinnällinen määrittely, visuaalinen brändi-identiteetti,brändikäsikirja ja -sovellutukset

Kulttuuri, kongressit, tapahtumatuotanto

TAVOITE

Brändimuotoilulla tuki ja työkalut uudelle konsernille

Kaikkien suomalaisten tuntema Tampere-talo oli alkuvuodesta 2023 yhtiöhistoriansa suurimman mullistuksen äärellä. Tampere-talo Oy oli jakautumassa kahdeksi yhtiöksi: jatkossa emoyhtiö Tampere-talo Oy keskittyisi kulttuurin ja taiteen edistämiseen, toistaiseksi nimetön tytäryhtiö puolestaan kaupalliseen tapahtumatoimintaan.

Tampere-talolla yhtiöjärjestelyjen muutos nähtiin mahdollisuutena luoda syntyvälle konsernille linjakas ilme sekä tulevaisuuteen ulottuva brändistrategia. Tampere-talo lähtikin Unfairin kanssa mittavaan brändimuotoiluprojektiin, jossa luotiin ilme ja viestinnän suuntaviivat niin emoyhtiölle, uudelle tytäryhtiölle kuin konserniin kuuluvalle Tuulensuun Palatsillekin.

”Olimme saaneet prosessia jo itse alulle, eli Unfair hyppäsi tavallaan liikkuvaan junaan, mikä on ehkäpä vielä haastavampi lähtötilanne kuin tyhjästä aloittaminen. Unfairilla oli kuitenkin rutkasti kokemusta eri kulttuuritoimijoiden kanssa työskentelystä, eli he saivat saman tien jutun jujusta kiinni”, markkinointi- ja viestintäjohtaja Tiia Välimäki avaa.

Työpajat vietiin läpi todella ammattimaisesti ja hallitusti. Niissä käsiteltiin laajoja kokonaisuuksia ja tehtiin isoja päätöksiä, mutta Unfair pilkkoi kaiken helposti omaksuttaviksi paloiksi, sparraili ja haastoi ajatuksiamme, ja piti ennen kaikkea tunnelman hyvänä.”

TIIA VÄLIMÄKI
RATKAISU

Perusteellisessa brändityössä kuuluu koko henkilöstön ääni

Koska Tampere-talo tunnetaan laajasti kotimaassa ja kansainvälisesti, uudistuksessa oli tärkeää, että kokonaisuus etenee käytäntöön hallitusti eikä brändin vahvaa historiaa hukata – projekti toteutettiinkin siksi niin sanotusti pitkän kaavan kautta.

Unfair toteutti uudistuksen tueksi laajan ennakkokartoituksen ja henkilöstökyselyn, jossa noin 50 Tampere-talon työntekijää pääsi kertomaan ajatuksiaan yrityksen vahvuuksista ja tulevaisuuden tarpeista.

”Brändiuudistus oli valtava ponnistus, jossa Unfairin rooli oli elintärkeä. Alusta asti oli selvää, että Unfairin vahvuus on nimenomaan strateginen ymmärrys. He kokosivat yhteen kaiken tiedon ja mielipiteet, ja saivat myös tuotua koko Tampere-talon henkilöstön äänen kuuluviin. Henkilöstöä osallistamalla uudistuksesta tuli koko porukan projekti”, Välimäki avaa.

Unfairin fasilitoimissa työpajoissa oli niin ikään mukana laajasti Tampere-talon eri toimintojen edustajia. Niissä kartoitettiin uusien brändien tavoitteet, kohderyhmät, vahvuudet ja reunaehdot sekä luotiin nimiehdokkaita uudelle tytärbrändille.

Brändiprosessin aikana syntyneitä konsepteja testattiin sidosryhmähaastatteluissa, joihin osallistui niin Tampere-talon yhteistyökumppaneita, rahoittajia kuin kilpailijoitakin. Kaupalliseen tapahtumatuotantoon keskittyvän tytäryhtiön nimeksi valikoitui lopulta Talo Events Oy.

”Työpajat vietiin läpi todella ammattimaisesti ja hallitusti. Niissä käsiteltiin laajoja kokonaisuuksia ja tehtiin isoja päätöksiä, mutta Unfair pilkkoi kaiken helposti omaksuttaviksi paloiksi, sparraili ja haastoi ajatuksiamme, ja piti ennen kaikkea tunnelman hyvänä. Ylipäätään koko prosessissa oli hienoa, että töitä tehtiin tosissaan, mutta ei koskaan liian vakavasti. Asioita ei koskaan tarvinnut runnoa väkisin läpi, vaan kun lisää aikaa tarvittiin, sitä myös löytyi”, Välimäki pohtii.

Brändiuudistus oli valtava ponnistus, jossa Unfairin rooli oli elintärkeä. Alusta asti oli selvää, että Unfairin vahvuus on nimenomaan strateginen ymmärrys.”

TIIA VÄLIMÄKI
VAIKUTUS

Brändimuotoilu antaa avaimet strategiatyöhön

Brändimuotoiluprojektin tuloksena Tampere-talo Oy pystyi lanseeraamaan tytäryhtiönsä Talo Events Oy:n brändin hallitusti, näkyvästi ja monikanavaisesti eri kohderyhmille. Brändien perusteellinen strateginen, visuaalinen ja viestinnällinen määrittely varmistaa, että brändit siirtyvät käytäntöön suunnitellusti yhtiöiden liiketoiminnallisia tavoitteita tukien.

”Matka oli pitkä, mutta Unfair suunnitteli ja rytmitti prosessin erittäin hyvin. Heillä myös mukauduttiin tiukkoihin aikataulupaineisiin ja nopeisiin käänteisiin, kun brändiuudistuksen rinnalla kulki yhtiöjärjestelyjen muutos ja päätöksenteko ylemmissä portaissa”, Välimäki kertoo.

Konsernin uudet visuaaliset brändit ovat sukunäköisiä, mutta erottuvat silti toisistaan. Brändien käyttö on sujuvaa, kun kaikki sisarbrändit ja niiden osaset sopivat toisiinsa.

”Kaiken kaikkiaan meillä on hyvät työkalut, selkeät elementit ja ymmärrettävät ohjeistot brändien soveltamiseen missä tahansa yhteydessä. Kaikkein parasta on, että uuden tytäryhtiön työntekijät ovat ottaneet uuden brändin omakseen ja haluavat mennä Talo Events -brändi ylpeästi edellä messuille, tapahtumiin ja myyntitilanteisiin.”

”Unfair omaksui nopeasti ydinasiat kahdesta toisistaan poikkeavasta liiketoimintamallista. Heidän kanssaan tehty strateginen brändityö oli niin hyvää, että pystymme hyödyntämään sitä suoraan myös konsernin varsinaisessa strategiatyössä”, Tiia Välimäki summaa.

Tavoite

Kolme vahvaa brändiä, jotka tukevat uuden konsernin liiketoiminnallisia tavoitteita.

Ratkaisu

Unfair vei läpi laajan brändimuotoiluprojektin, jossa huomioitiin koko Tampere-talo-konsernin henkilöstö. Brändityön suunta tarkentui henkilöstökyselyn ja sidosryhmähaastattelujen avulla.

Tulokset

Projektin tuloksena Tampere-talo-konserni pystyi lanseeraamaan uudet brändinsä hallitusti, näkyvästi ja monikanavaisesti eri kohderyhmille. Unfairin kanssa tehtyä strategista brändityötä hyödynnetään myös konsernin varsinaisessa strategiatyössä.

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Lähetä meille viesti:

Lisää aiheesta