4+1-työviikko: epäreilun hyvää työarkea

Halusimme ravistella työelämää ja lisätä hyvinvointia, joten pistimme toimiston arjen uusiksi. Syntyi 4+1-työviikko, joka tarkoittaa, että unfairilaiset tekevät neljänä päivänä viikossa asiakastyötä ja käyttävät perjantait uuden oppimiseen, kehittämiseen ja palautumiseen.

Olisi edes yksi päivä, kun joku ei odottaisi minulta jotain.”

Unfairilainen

Vaihtoehto quiet quittingille

Tavoitteenamme oli rakentaa työarki, joka saa unfairilaiset onnistumaan työssään ja antaa aivoille tilaa palautua kiireisessä arjessa. Siksi tutkimme aluksi työflow’ta ja selvitimme kuormittumisen syitä sekä keskeytysten määrää. Tietojen pohjalta uudistimme muun muassa palaverikäytännöt ja raivasimme viikkoon lukuisilla pienillä muutoksilla tilaa keskittymiselle.

Unfairin 4+1-työviikko toimii vaihtoehtona esimerkiksi trendi-ilmiö quiet quittingille. Kummassakin on kyse työn kuormittavuuden vähentämisestä, mutta Unfairin mallissa toimintatavat tuuletetaan kokonaisvaltaisesti. Siitä hyötyy yksilön lisäksi koko työyhteisö.

Tutustu 4+1-työviikkoon webinaaritallenteelta

Hyväksy evästeet statistics, marketing, jotta voit katsoa videon.

Mitä 4+1-työviikolla voi saavuttaa?

Asiantuntijatyössä keskeytysten määrä on suuri haaste ja palautuminen koetaan vaikeaksi. Moni toivoo, että “työnteolle olisi enemmän aikaa”. Ekstratunteja vuorokauteen ei saa, mutta toimintatapoja muokkaamalla voidaan vähentää työpäivien rikkonaisuutta ja voimistaa työn imua.

Unfairilaisten mukaan 4+1-työviikko vähentää stressin tunnetta, edistää palautumista sekä lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön. 4+1-työviikon ja muun kehitystyömme ansiosta olimme vuonna 2022 Suomen paras ja Euroopan 11. paras työpaikka!

4+1-työviikkoon ovat tyytyväisiä myös Unfairin asiakkaat. Olemme siis onnistuneet kaikkien kolmen mittarimme mukaan: henkilöstön tyytyväisyys, asiakastyytyväisyys ja taloudelliset luvut kannustavat jatkamaan rakenteiden ravistelua.

Miksi Unfair haluaa uudistaa työelämää?

Unfairin perustajakaksikon Taru Kumpulaisen ja Johanna Raiskion missiona on rakentaa unelmien markkinointitoimistoa, jossa työntekijät ja asiakkaat voivat hyvin – ja jolla on aina vähän nälkä. Yhdessä Unfairin 30 asiantuntijan kanssa he auttavat asiakkaita menestymään muuttuvassa maailmassa yhdistämällä luovuuden liiketoiminnan kehittämiseen.

Unfair tuo ketteriä menetelmiä B2B-yritysten markkinoinnin, myynnin, viestinnän ja strategiaprosessien kehittämiseen. Unfair myös haluaa omalla esimerkillään ravistella työelämän rakenteita sekä luoda uusia käytäntöjä inhimillisemmän ja kestävämmän asiantuntijaelämän puolesta.

Lue lisää Unfair Hubissa