Kokonaisvaltainen kumppanuus tuo tehoa markkinointiin

Unfair on Millogin markkinointikumppani, joka palvelee koko konsernia laajasti niin strategisella kuin taktisellakin tasolla.

Unfairilla on upea kyky sisäistää ja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa.”

MARIA TAKALO
Viestintäpäällikkö, Millog-konserni

Millogin perustehtävä on yrityksen perustamisesta lähtien ollut Puolustusvoimien kaluston ja materiaalin ylläpito. Sittemmin yritysperheeksi kasvaneen konsernin liiketoiminta on laajentunut myös suomalaiselle yritys- ja viranomaiskentälle. Millog onkin luotettava kumppani ja kilpailukyvyn turvaaja huoltovarmuus kriittisille toimijoille, joille varautuminen ja keskeytyksetön toiminta ovat avainasemassa.

Yhteistyö Unfairin kanssa alkoi vuonna 2018, kun Millog etsi strategista markkinointitoimistoa brändityöhön sekä sisäisen ja ulkoisen markkinointiviestinnän kehittämiseen. Syntyi edelleen jatkuva yhteistyömalli, joka on jatkuvasti kehittyvää ja syvenevää kumppanuutta.

– Halusimme muuttaa sitä, kuinka Millog nähdään ulospäin sekä päivittää sisäistä tapaamme viestiä. Toimintaympäristön muutos toimi vahvana ajurina uudistumiselle, Millogin viestintäpäällikkö Maria Takalo kertoo lähtötilanteesta.

Halusimme muuttaa sitä, kuinka Millog nähdään ulospäin sekä päivittää sisäistä tapaamme viestiä. Toimintaympäristön muutos toimi vahvana ajurina uudistumiselle.”

MARIA TAKALO

Brändi rakentuu pitkäjänteisesti

Millog on asiakkailleen strateginen kumppani, joka huolehtii usein laajoista kunnossapito- ja logistiikkakokonaisuuksista. Samaan tapaan Unfair on Millogille strateginen markkinointikumppani, joka palvelee konsernin kaikkia yhtiöitä laajasti niin viestinnän kattotason suunnittelussa kuin käytännön toteutuksissakin.

Yhteistyön keskiössä on pitkäjänteinen tunnettuuden ja brändin rakentaminen. Unfair on Millogin tukena esimerkiksi tavoitteiden ja mittarien laatimisessa ja palvelujen tuotteistuksessa. Yhteistä suuntaa tarkistetaan ja syvennetään säännöllisesti työpajoissa ja viikoittaisissa tapaamisissa.

– Unfair toimii joustavasti oman markkinointi- ja viestintätiimimme jatkeena. He osaavat proaktiivisesti ehdottaa toimenpiteitä ja miettiä niiden vaikutusta isossa kuvassa. On hienoa, kun Unfairin päässä ajatellaan aktiivisesti meidän parastamme, ja kehitetään tekemistä jatkuvasti tehokkaampaan suuntaan, Maria Takalo avaa.

On hienoa, kun Unfairin päässä ajatellaan aktiivisesti meidän parastamme, ja kehitetään tekemistä jatkuvasti tehokkaampaan suuntaan.”

MARIA TAKALO

Samalla puolella pöytää

Kaikki Millogin markkinointi ja viestintä pohjautuu liiketoimintastrategiaan, ja yhteistyön juuret ovatkin strategian tarinallistamisessa strategiakuvaksi ja -videoksi. Arjen työn kivijalka on Unfairin luoma vahva visuaalinen brändi ja modernit verkkosivut, jotka kehittyvät ja taipuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Tavoitteiden mukaisesti koko Millogin ilme ja tapa puhua ovat Unfairin kanssa muuttuneet viestinnällisesti ja visuaalisesti helposti lähestyttäviksi, ja esimerkiksi liikkuvaa kuvaa hyödynnetään yhä enemmän. Kaupallisen markkinointiviestinnän ohella Unfair ja Millog kehittävät yhteistyössä muun muassa konsernin rekrymarkkinointia ja vastuullisuusviestintää.

Unfairilla on upea kyky sisäistää ja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. He ovat minulle työssäni sekä oikea että vasen käsi. Sisältäpäin ei aina näe missä maailma menee. Siksi on hyvä, että joku myös haastaa tapaamme toimia. Viestinnän prosessit ja resurssit ovat tehostuneet, ja olemme onnistuneet viestimään asioista innostavalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Se on juuri sitä Unfairin tarjoamaa epäreilua kilpailuetua.”

MARIA TAKALO
VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ, MILLOG-KONSERNI

Mitä kaikkea ollaan tehty

  • Markkinoinnin ja viestinnän strateginen ja taktinen suunnittelu
  • Viestintä ja sisällöntuotanto
  • Graafiset palvelut
  • Jatkuvasti päivittyvä brändikäsikirja
  • Verkkosivusto ja jatkokehitys
  • Myyntipresentaatiot ja tuotteistus
  • Digi- ja printtikampanjat
  • Videotuotannot
  • Asiakas- ja henkilöstölehdet

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Psst.. Jos ujostuttaa, voit myös aina lähettää viestin. 🙂

Lisää aiheesta