Ketterä ja osallistava liiketoiminta­strategia johtavalle metsäalan toimijalle

Euroopan johtaviin riippumattomiin metsänomistajiin lukeutuva Finsilva halusi löytää perinteisen metsätalouden rinnalle uusia liiketoimintoja ja kasvun mahdollisuuksia. Yhtiön toimintaympäristö ja markkina ovat muutoksessa, kun ilmastonmuutoksen ja väestön kasvun myötä metsistä ja puhtaasta luonnosta on tullut yhä kysytympi luonnonvara. Strategiatyö toteutettiin Unfairin johdolla ketterällä ja osallistavalla otteella vain neljässä viikossa.

Unfairin kanssa toteutettu prosessi oli niin toimitusjohtajan kuin hallituksen näkökulmasta erittäin onnistunut. Ketterällä ja osallistavalla menetelmällä haluttiin aidosti siirtää strategian painopistettä suunnittelusta toteutukseen.”

Juha Hakkarainen,
Toimitusjohtaja, Finsilva Oyj

Markkina- ja asiakasymmärryksen syventämiseksi Unfair haastatteli aluksi Finsilvan oman henkilöstön ohella lähes kaksikymmentä metsäalan johtavaa asiantuntijaa ja vaikuttajaa. Työ jatkui hallitukselle fasilitoidussa strategiatyöpajassa, jossa syvennettiin ja tarkennettiin haastattelujen pohjalta muodostettuja skenaarioita peilaamalla yrityksen vahvuuksia ja mahdollisuuksia suhteessa toimialan trendeihin ja markkinapotentiaaliin.

Keskustelun pohjalta alkoi tarkentua matka, jossa Finsilva muuntuu perinteikkäästä ja luotettavasta metsätalouden osaajasta kokonaisvaltaiseksi metsä- ja luontopääomayhtiöksi. Yhtiön missiona on tuottaa taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyvinvointia luonnosta.

– Haluamme olla tunnettu edelläkävijä ja toimialavaikuttaja kestävän metsä- ja luontopääoman vastuullisessa ja monimuotoisessa hyödyntämisessä. Uusissa liiketoiminnoissa, kuten uusiutuvassa energiassa, Finsilva on aktiivinen toimija myös Euroopan markkinoilla, kertoo Finsilva Oyj:n toimitusjohtaja Juha Hakkarainen.

Lopputuloksena kompakti strategia helposti ymmärrettävässä muodossa

Uuden vision lisäksi Finsilvalle määriteltiin strategiset painopisteet ja tavoitteet sekä konkreettiset kehittämistoimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

“Unfairin kanssa toteutettu prosessi oli niin toimitusjohtajan kuin hallituksen näkökulmasta erittäin onnistunut. Ketterällä ja osallistavalla menetelmällä haluttiin aidosti siirtää strategian painopistettä suunnittelusta toteutukseen”, kertoo Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen.

Lopuksi Unfair kiteytti strategiatyön keskeiset linjaukset kompaktiksi viestintämateriaaliksi sekä visualisoi ja tarinallisti koko komeuden yhdeksi kuvaksi, joka konkretisoi strategian sisältöä ja tukee sen kommunikointia eri kohdeyleisöille.

Strategiatyö jatkuu brändin ja viestinnän kehittämisellä

Huolellisesti laadittu strategia on kuitenkin vasta vain puoliksi tehty. Seuraavaksi on tarkasteltava, millaisia vaikutuksia strategian linjauksilla on yhtiön kaikkiin toimintoihin. Myös yhtiön kehittäminen jatkuu osallisuutta vaalien.

Uudessa visiossaan Finsilva asemoituu toimijaksi, joka toimialansa edelläkävijänä osallistuu aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen. Jotta tavoite voi toteutua, tarvitaan aiempaa aktiivisempaa viestintää ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Myös Finsilva-brändiä ja tunnettuutta pitää kirkastaa.

Yhteinen strategiamatka jatkuu sujuvasti seuraaviin vaiheisiin Unfairin viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoiden kanssa.

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Lähetä meille viesti:

Lisää aiheesta