Vauhdita liiketoimintaa vaikuttavalla viestinnällä ja markkinoinnilla

Pureudumme bisnekseesi pintaa syvemmältä. Kehitämme monikanavaista myyntiä, markkinointia ja viestintää aina strategisesta määrittelystä konkreettisten toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Tavoitteenamme oli vahvistaa Sellu ja energia -liiketoiminnan HSE-viestinnän vaikuttavuutta niin, että sisältö puhuttelee ja motivoi kaikkia henkilöstöryhmiä heidän omista lähtökohdistaan. Fokus fokus kirkastui, ja saimme työhömme paljon uutta. Erityisesti kohderyhmien ja oikeiden kanavien tunnistaminen oli tärkeä saavutus.

OUTI NURMI, COMMUNICATIONS MANAGER
VALMET OYJ

Emme aina tee mitä pyydetään, vaan sitä, mitä aidosti tarvitaan.

Menestyvän markkinointiviestinnän tärkein mittari ei ole huomiohakuisuus, vaan myynnin vauhdittaminen. Ensin on ymmärrettävä mitä asiakkaasi haluavat ja mitä yrityksesi osaa – ja sen jälkeen yhdistettävä nämä kaksi.

Mikä monimutkaisempi bisnes, sitä innostuneempi tiimi. Unfairin vahvuus on B2B-liiketoiminnan ymmärtämisessä, pitkäjänteisissä kumppanuuksissa sekä pitkien ja monivaiheisien myyntisyklien vaudittamisessa. Rakastamme ratkoa asiakkaidemme haasteita ja sukellamme syvään päätyyn joka solullamme.

Hyödynnämme projekteissamme niin strategisten suunnittelijoiden, viestinnän asiantuntijoiden, luovien tekijöiden kuin digitaalisen markkinoinnin gurujen kollektiivista voimaa. Kehitämme myyntiä, markkinointia ja viestintää monikanavaisesti aina strategisesta määrittelystä konkreettisten toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Miks just Unfair?

  • Monipuolinen kokemus eri toimialoilta ja toimintaympäristöistä
  • Kyky hahmottaa ja omaksua nopeasti monimutkaisia tuotteita, palveluja ja prosesseja
  • Kokonaisvaltainen ymmärrys markkinoinnin, viestinnän ja myynnin yhteispelistä
  • Kokenut tiimi monikanavaisen markkinoinnin, viestinnän, myynnin ja brändin kehittämisen asiantuntijoita
  • Erityisosaamista mm. strategia- ja muutosviestinnässä, kriisiviestinnännässä ja mediasuhteissa

Unfairin referenssit vakuuttivat, vaikka emme tunteneet heitä entuudestaan, eivätkä hekään meitä. Olemme vuosien aikana teettäneet markkinointiviestintää eri toimijoilla ja meille oli iso yllätys, kuinka nopeasti Unfair ymmärsi toimialaamme.

ELINA HARJAMA, TIEDOTTAJA
STEVECO Oy

Unfair Hub