Strategiaviestintä

Teemme liiketoimintastrategiastasi aidosti toimintaa ohjaavan tekijän viestinnällä ja vuorovaikutuksella. Autamme sinua hyödyntämään viestinnän menetelmiä strategiatyössä, ja käännämme strategiasi tavoitteet, valinnat ja suuntaviivat vaikuttavaksi tarinaksi.

Aiemmin kaikki toimialamme hoitivat viestinnän omalla tavallaan. Nyt toimialayhtiömme voivat tuoda viestinnässään esiin omia kärkiteemojaan siten, että ne ovat linjassa koko Instan ydinviestien kanssa.

ESA EINOLA, MARKKINOINTI- JA INNOVAATIOJOHTAJA
Insta Group

Viestintä muuttaa strategian toiminnaksi

Viestinnän avulla rakennat yhteistä ymmärrystä ja merkitystä strategiastasi ja sen tavoitteista. Viestintä on myös se supervoima, jolla sitoutat ihmisiä strategiasi tavoitteisiin. Siksi viestintä on keskeinen osa onnistunutta strategiaprosessiasi.

Tuomme käyttöösi viestinnän ja vuorovaikutuksen menetelmät strategian suunnitteluun ja käsittelyyn. Kiteytämme strategiasi pääviestit kirkkaiksi ja ymmärrettäviksi. Siten käsitykset strategiasta muodostuvat johdetusti, eivät sattumanvaraisesti. Huolehdimme, että käytössäsi on toimivia materiaaleja strategian käsittelyyn sekä selkeät askelmerkit, joita seuraten tuet viestinnällä strategian toteutumista.

Unfairin strategiaviestinnän konsepti on suunniteltu strategian lanseeraukseen, sen ensikäsittelyyn ja syventymiseen. Se ohjaa organisaatiotasi vuorovaikutteiseen viestintään, tukee erityisesti esimiehiä työssään sekä varmistaa, että strategiasi pääviestit välittyvät terävästi koko organisaatiossa. Erityisesti pk-yrityksille suunnitellusta kokonaisuudesta voit poimia käyttöösi oman tarpeesi mukaiset osiot.

Strategiaviestinnän palveluitamme

  • Strategiaprosessin fasilitointi
  • Vision, mission ja arvojen kiteytys, sanallistaminen ja visualisointi
  • Strategiaviestinnän suunnitelmat
  • Strategia- ja yritystarinat
  • Strategiakuvat ja muutosmatkojen visualisointi
  • Esitysmateriaalit, työkirjat, oppaat ja videot strategian viestintään

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Lähetä meille viesti:

Unfair Hub