Strategisella viestinnällä liidejä ja medianäkyvyyttä yli toimialarajojen

Unfairin johdolla Installe laadittiin Message House tukemaan ensimmäisiä, toimialarajat ylittäviä viestintäaskelia. Message House kiteyttää Instan viestinnän yhteen kuvaan.

Unfairin salaisuus on vahva kytkeytyminen asiakkaan strategiaan. Unfair ei ole vain joukko talentteja, joilta saadaan yksittäisiä palveluita. Unfair on enemmän kuin osiensa summa.

Esa Einola, markkinointi- ja innovaatiojohtaja

Insta Group Oy on teollisuusautomaation, teollisen digitalisaation, kyberturvan ja puolustusteknologian asiantuntijaorganisaatio. Kun liki 60 vuotta alalla toiminut Insta teki strategisen päätöksen siirtyä toimialavetoisesta organisaatiosta asiakasohjautuvaan, tarvittiin viestintään yhteinen strategia ja leveämmät hartiat. Muutos organisaation sisällä tai asiakkaiden mielikuvissa kun ei tapahdu ilman viestintää.

Message House strategisen viestinnän suunnannäyttäjäksi

Unfairin johdolla Installe laadittiin Message House tukemaan ensimmäisiä, toimialarajat ylittäviä viestintäaskelia. Message House kiteyttää Instan viestinnän yhteen kuvaan, jolloin kaikki viestintä on helppo pohjata Instan arvoihin ja tukee mission toteutumista.

Aiemmin kaikki toimialamme hoitivat viestinnän omalla tavallaan. Muutoksen myötä halusimme yhdistää ja maksimoida voimat. Message Housen avulla toimialayhtiömme voivat tuoda viestinnässään esiin omia kärkiteemojaan siten, että ne ovat linjassa koko Instan ydinviestien kanssa.

Esa Einola, markkinointi- ja innovaatiojohtaja

Message House toimii sekä päivittäisen viestinnän ja sisältösuunnittelun että suurien viestintäkokonaisuuksien tukena. Esimerkiksi Instan vuoden 2018 vuosikatsaustyössä Message House toimi oivana työkaluna. Sen avulla varmistettiin, että jokainen Instan kohderyhmä, viestikärki ja toimialayhtiö tulivat varmasti huomioitua.

– Unfairin kanssa toteuttamamme vuosikatsaus vei Instan yhteisen viestinnän aivan uudelle tasolle sekä viestinnällisesti että visuaalisesti, Einola toteaa ylpeänä.

Aiemmin Instan vuosikatsaus on ollut pitkä tekstikokoelma, johon on liittynyt muutama hassu kuva.

– Sitä ei ole pystytty tekemään lainkaan myyväksi. Sen sijaan uusi vuosikatsaus on kaikkea muuta kuin tylsää luettavaa!

Uutiskynnyksen ylittävää mediaviestintää

Strategisen viestinnän ja viestinnän yhdenmukaistamisen lisäksi Unfairilla on ollut sormensa pelissä myös Instan mediaviestinnässä. Pian yhteistyön käynnistyttyä Unfair pääsi varsinaiseen tulikokeeseen, kun ohjelmistoyritys Intopalo siirtyi osaksi Insta-konsernia. Liikekaupan viestintää suunniteltiin suljetuin ovin ja tiiviissä aikataulussa.

Unfairin sparrauksella syntyivät muun muassa muutoksen viestintäsuunnitelma, mediatiedote ja kysymys–vastauspatteristo sekä medialle että henkilökunnalle. Lisäksi laadittiin kriisiviestintäsuunnitelma siltä varalta, että tieto vuotaa jo ennen kaupan julkaisupäivää.

Unfair oli vahvasti mukana suunnittelemassa yrityskaupan mediaviestintää ja muotoili oikean viestikärjen, johon media laajasti tarttui ja saimme hyvää näkyvyyttä.

Medianäkyvyyden ja ansaitun median suhteen yhteistyö on jatkunut myös yrityskaupparutistuksen jälkeen.

– Tarvitsemme ulkopuolista sparraamaan meitä ja löytämään uutiskynnyksen ylittävät teemat. Unfairilta saamme apua sekä idea- että käytännön tasolla, Einola toteaa.

Syvälle toimialaan pureutuminen tuottaa hyviä tuloksia

Yhteistyö kantaa jo hedelmää ja Einolan mukaan konkreettisia tuloksia on nähtävissä.

– Mitä tulee isoimpiin yhdessä toteuttamiimme kokonaisuuksiin, kuten vuosikatsaukseen ja Instan uusien nettisivujen sisältöihin, fiilis on hyvä ja analytiikkadata tukee sitä. Olemme nähneet, että viestinnän avulla on voitu generoida liidejä. Viestinnän vaikuttavuus on siis lisääntynyt.

Onnistumiset eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Instan toimikentässä puhutaan monimutkaisista ja hankalastikin ymmärrettävistä asioista, joista viestiäkseen on pakko tuntea sekä ala että sen tulevaisuuden trendit. Toimialatuntemuksen avulla Unfair on pystynyt tukemaan myös Instan toimitusjohtajaa mielipidejohtajan roolin rakentamisessa.

– Toimintaamme liittyvät teemat ovat vaikeita ja asioina monimutkaisia. Ei ole helppoa viestiä niin, että valittu kohderyhmä ymmärtää ja löytää olennaisen esimerkiksi silloin, kun puhutaan teollisuuden automaatiosta ja sen päälle rakennettavasta tekoälystä ja digitalisaatiosta, Einola muistuttaa ja jatkaa:

– Unfairin kanssa on helppo puhua, sillä heitä ei tarvitse opettaa. Kun nostamme asioita esille, niin näkee että toinen ymmärtää ja pystyy sparraamaan sekä nostamaan lisäarvoa tuottavia ideoita pöytään.

Aina ideoista ei tietenkään olla samaa mieltä. Hyvä keskinäinen luottamus mahdollistaa kuitenkin sen, että pöytään voi heitellä näkökulmia laidasta laitaan. Kirkkaimmat timantit syntyvät nimenomaan molemminpuolisen rohkean haastamisen ja keskustelun myötä.

Turvallisen digitalisaation edelläkävijä

Insta on suomalainen perheyritys, joka palvelee haastavilla toimintakentillä toimivia asiakkaita innovatiivisilla teknologia- ja palveluratkaisuilla. Konsernin kohdemarkkinat ovat älykäs teollisuus, turvallinen yhteiskunta ja puolustus. Insta työllistää yli 1000 asiantuntijaa.

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Emilia Särkiniemi

viestinnän asiantuntija & mediasuhteet (team lead)

+358 41 434 1444

Lähetä meille viesti:

Lisää aiheesta