Globaali kampanjakonsepti työturvallisuusviestintään

Unfair toteutti Valmetille globaalin kampanjakonseptin työturvallisuusviestintään

Unfairilaisilla oli selkeä agenda, he veivät meitä oikeaan suuntaan ja aikataulu piti hyvin. HSE-viestinnän fokus kirkastui, ja saimme työhömme paljon uutta. Erityisesti kohderyhmien ja oikeiden kanavien tunnistaminen oli tärkeä saavutus.

Outi Nurmi, Communications Manager

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Yli 13 000 ammattilaista työllistävä globaali pörssiyritys haluaa tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa. Yhtä tavoitteellisesti Valmet pitää huolta omista työntekijöistään. Terveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasiat (HSE) ovatkin yhtiössä yksi kehityksen painopisteistä.

Globaalissa yrityksessä tämä on iso haaste: Valmetilla on eri puolilla maailmaa lähes 200 toimipistettä, joissa kieli, kulttuuri, viestintäkanavat, työtavat ja tiedontarve vaihtelevat alueittain.

Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinja halusi yhdessä Unfairin kanssa kehittää uuden globaalin HSE-kampanjakonseptin, joka puhuttelee ja aktivoi eri henkilöstöryhmiä heidän omista lähtökohdistaan. Lopputuloksen tuli olla helposti toteutettavissa sekä lokalisoitavissa eri työympäristöihin ja kulttuureihin.

Tavoitteemme on vahvistaa Sellu ja energia -liiketoiminnan HSE-viestinnän vaikuttavuutta niin, että sisältö puhuttelee ja motivoi kaikkia henkilöstöryhmiä heidän omista lähtökohdistaan.

Outi Nurmi, Communications Manager

Kaikki lähtee asiakasymmärryksestä

Liinissä Sprintissä taustatyön merkitys korostuu: kun unfairilaisilla on jo valmiiksi hyvä käsitys, mitä asiakas tekee, kenelle ja miksi, sprintin aika käytetään tehokkaasti.

Halusimme, että tuloksia saadaan nopeasti. Usein projekteja hiotaan pitkään, ja ne venyvät ja venyvät. Unfairin Sprintissä asiat selkiytyivät nopeasti.

Armi Uusi-Rauva, HSE Assistant

Ensimmäiseksi Unfair perehtyi huolellisesti Valmetin Sellu ja energia -liiketoiminnan strategiaan, organisaatioon ja viestintätyytyväisyyteen. Laajalla henkilöstökyselyllä kartoitettiin, millaiseksi työntekijät kokivat HSE-viestinnän lähtötilanteen ja miten viestintää tulisi kehittää. Samalla unfairilaiset haastattelivat puhelimitse eri maissa ja erilaisissa ympäristöissä työskenteleviä valmetlaisia. Näin sprinttitiimi pääsi sukeltamaan syvälle asiakkaan toimintaan ja eri henkilöstöryhmien ääni saatiin kuuluviin.

Tulosten valossa opittiin, mitkä sisällöt ovat kullekin kohderyhmälle kiinnostavia ja merkityksellisiä sekä mitkä viestintäkanavat ja formaatit toimivat heille parhaiten. Lisäksi tunnistettiin eri henkilöstöryhmille tärkeitä motivaatiotekijöitä, joiden avulla HSE-viestinnän vaikuttavuutta voidaan parantaa.

Jatkuva testaus mahdollistaa nopeatkin suunnanmuutokset

Varsinainen Liini Sprintti toteutettiin viidessä päivässä,  jotka Unfairin pyhitti täysin Valmetin HSE-viestinnän kehittämiseen. Tehokkaan aloitusworkshopin jälkeen Unfair työsti konseptia eteenpäin ja esitteli tuotokset aina päivän päätteeksi. Palautetta kerättiin niin HSE-ydintiimiltä kuin eri henkilöstöryhmien edustajilta eri maista. Näin varmistettiin, että suunnittelutyö etenee koko ajan oikeaan suuntaan.

Vaikka osa alkuperäisistä ideoista olisi ollut globaalissa mittakaavassa hieman hankala toteuttaa, ne pystyttiin  nopeasti muokkaamaan  toimiviksi.

Unfair kuunteli meitä ja toimi koko ajan asiakas edellä. Oli hämmästyttävää, miten hienosti he pystyivät lennosta muuttamaan suuntaa. He saivat meidät katsomaan asioita uudella tavalla.

Armi Uusi-Rauva, Assistant, HSE

Tuloksina monistettavat konseptit ja toimivat viestinnän työkalut

Viikon aikana Unfair suunnitteli valmetlaisille paitsi kattokampanjan konseptin ja ilmeen myös kolme helposti lokalisoitavaa alakonseptia: HSE-työntekijälähettiläät arjen avuksi, 30 Days Challenge -tempaukset tiimien paikalliseen aktivointiin sekä HSE Awards -tunnustukset hyvästä työstä ja aloitteellisuudesta palkitsemiseen.

Sprintin aikana työstettiin lisäksi kampanjan lanseeraussuunnitelma, määritettiin HSE-viestinnän kärjet ja kanavat sekä laadittiin vuosikello ja valmiit template-pohjat helpottamaan jatkuvaa sisällöntuotantoa. Kampanjan myötä myös Valmetin uusi HSE-slogan ”Know it. Believe it. Show it.” tulee tutuksi koko henkilöstölle. Vaikka puserrus oli iso, ketterä työskentelytapa yllätti valmetlaiset helppoudellaan.

Sprintti vaati meiltä asiakkaana paljon vähemmän työtä kuin olin kuvitellut. Lopputulos on sellainen, jonka voimme aidosti hyödyntää.

Armi Uusi-Rauva, Assistant, HSE

Yksi keskeisistä tuloksista oli aiempaa vahvempi kohderyhmäajattelu ja -ymmärrys. Taustatyössä kerättyjen tietojen pohjalta Unfair kiteytti HSE-viestinnän asiakaspersoonat ja kanavat. Niiden ansiosta viestintää voidaan jatkossa paremmin kohdentaa eri ryhmille – ja toisaalta toteuttaa tasapuolisesti, koko Valmetin tasolla.

Johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria. Nykyään yhtiön teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat sekä bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa.

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Lähetä meille viesti:

Lisää aiheesta