Vastuullisuusviestintä

Rakennamme organisaatiosi vastuullisuustyöstä sidosryhmiäsi puhuttelevan tarinan, jossa fakta, tunne ja merkitys kohtaavat uskottavalla tavalla. Olemme kumppanisi myös silloin, kun haluat koota faktat vastuullisuusraportiksi.

Aktiivinen vastuullisuudesta keskustelija, kertoja, kuuntelija vai sivustaseuraaja? Se, miten asemoit itsesi viestinnällä, kertoo paljon organisaatiokulttuuristanne.

Kati HUHTA-AHO
STRATEGI, UNFAIR

Uskottavalla viestinnällä vastaat sidosryhmien odotuksiin

Vastuullisuuden painoarvo kasvaa kaikessa toiminnassa, ja siksi yrityksille on aiempaa tärkeämpää tehdä omaa vastuullisuustyötä tunnetuksi. Sidosryhmät odottavat näkevänsä selkeitä tavoitteita ja toimia, jolloin myös vastuullisuusviestinnän on oltava täsmällistä ja konkreettista. Uskottavan vastuullisuusviestinnän rima nousee koko ajan korkeammalle.

Vastuullisuusviestinnällä ja vuorovaikutuksella yritys tekee sidosryhmilleen näkyväksi tavoitteitaan ja kehitystään, avaa päätöksiä ja niiden taustoja sekä tulee tietoiseksi heidän odotuksistaan. Siksi vastuullisuusraportin laatiminen ei yksin riitä, vaan raportti vaatii rinnalleen laajasti erilaista viestintää ja vuorovaikutusta.

Vastuullisuusviestinnällä on tärkeä merkitys myös sisäisesti. Organisaatiossa jokainen on vastuullisuusviestijä, ja jokaisen on hyvä tuntea oman työpaikkansa vastuullisuustyön tavoitteet ja sisällöt. Vastuullisuuden kehittämiseen liittyy lisäksi monia kehitysprojekteja, joihin sitoutumista voidaan vahvistaa viestinnän keinoin.

Tee tunnetuksi yhteistyökykyäsi ja vahvista sidosryhmien yhteistyöhalua

 • Kumppanien vastuullisuusvaatimuksiin vastaaminen
 • Liiketoimintaedellytysten ja kilpailukyvyn varmistaminen
 • Läpinäkyvyyden vaateeseen vastaaminen
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Mainepääoman vahvistaminen

Olemme apunasi näissä asioissa:

 • Sidosryhmäkartoitukset ja -analyysit
 • Vastuullisuusviestinnän suunnittelu ja -ohjelmien lanseeraukset
 • Vastuullisuusvision sanoitus
 • Vastuullisuusohjelman pääviestien kirkastus ja sanoitus
 • Vastuullisuusraporttien suunnittelu, sisällöntuotanto ja graafinen suunnittelu
 • Infograafit ja kuvitukset, videot