Kriisiviestintä

Minkä taitaa erinomaisesti arjessa, voi osata riittävästi painetilanteessa. Autamme organisaatioita kehittämään viestintävalmiuksiaan ja toimimme kriisiviestinnän asiantuntija-apuna kriisiviestintätilanteissa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on sosiaalisen median vuoksi entistä nopeampaa ja reaaliaikaisempaa. Kun kritiikkiaalto nousee, kuinka nopeasti yrityksesi pystyy reagoimaan?

Kati Huhta-aho
Strategi, Unfair

Viestintä on kriisijohtamisen keskeinen työväline

Organisaatiot kohtaavat aiempaa useammin kriisejä ja kohuja, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti organisaation maineeseen. Kriisi uhkaa aina organisaation uskottavuutta ja vähentää sidosryhmien kokemaa luottamusta.

Läpinäkyvyyden ja moraalisuuden kasvava paine sekä aiempaa terävähampaisempi yhteiskunnallinen ilmapiiri pitävät huolen, että organisaation viestinnällisiä kykyjä haastetaan myös jatkossa. Kriisiviestintävalmiuksien kehittämisestä ja ylläpidosta onkin tullut tärkeä osa riskienhallintaa. Kriisiviestintä on vuorovaikutusta organisaation ja sen sidosryhmien välillä kriisitilanteissa.

Miksi on hyvä ajatus kehittää kriisiviestintävalmiuksia?

  • Kehität tulevaisuusvalmiuksia ja taitoa sopeutua muutoksiin
  • Varmistat toimintaedellytyksien säilymisen ja toiminnan jatkumisen.
  • Ylläpidät ja vaalit organisaatiosi myönteistä mainetta.

Olemme kriisiviestinnän kumppanisi

Edellytykset kriisistä selviytymiseen luodaan jo ennakkoon kehittämällä organisaation sekä sen johdon viestinnällisiä valmiuksia ja mediaviestinnän osaamista. Autamme kehittämään julkisuuskriisien ennaltaehkäisyyn liittyviä toimintamalleja, luomme kanssasi kriisiviestintäsuunnitelman ja koulutamme kriisiviestintätiimin hallitsemaan mediasuhteet.

Kriisin kohdatessanne olemme mukana kriisiviestinnän asiantuntijana. Tuomme ulkopuolista näkemystä tulkitsemalla kriisin luonnetta sekä suunnittelemalla viestinnällisiä keinoja, kuinka sidosryhmiin pyritään tilanteessa vaikuttamaan.

Unfair Hub