Lempäälän kunta

Osallistava ja ketterä strategiaprosessi kasvavalle kunnalle

Innostava kuntastrategia toteutettiin ketterästi Lean Startup -menetelmillä.

Unfairin puolelta kaikki toimi moitteettomasti ja he jaksoivat tehdä hommia kädet savessa. Meidän olisi ollut mahdotonta tehdä kaikkea itse samalla mittakaavalla. Minulla on vahva tunne, että asioita saadaan nyt hyvin eteenpäin.

Heidi Rämö, kunnanjohtaja
Lempäälän kunnan strategia

Lempäälän kunta tarvitsi vahvan kasvun ja yhteisöllisyyden tueksi uuden kuntastrategian, joka on innostava ja helposti ymmärrettävä. Kilpailutuksen tuloksena Unfair kutsuttiin ottamaan haaste vastaan.

Halusimme kuntastrategian, joka syntyy kuntalaiset edellä – ja on jokaisen helppo ymmärtää.

Heidi Rämö, kunnanjohtaja

Ideasta strategiaksi neljässä kuukaudessa

Kumppaniksi haluttiin toimija, jolla on strategisen osaamisen lisäksi viestinnällistä ja visuaalista näkemystä sekä kyky viedä prosessi hallitusti maaliin tiukassa aikataulussa. Unfairin rooli oli toimia paitsi työpajojen ja johtoryhmien fasilitaattorina myös strategian kiteyttäjänä ja tarinallistajana. Työskentelyssä hyödynnettiin ketteriä Lean Startup -menetelmiä, jotka perustuvat yhdessä tekemiseen, nopeaan testaukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Liini strategiaprosessi vietiin läpi vajaassa neljässä kuukaudessa.

Unfairin vahvuus on asiakkaan strategian ymmärtämisessä. Ulkopuolisena toimijana he auttoivat meitä kiteyttämään strategian hengen ja sanoman sujuvaksi ja helposti ymmärrettäväksi.

Avainasemassa kuntalaisten osallistaminen

Valtuustolle suunnatun ensimmäisen työpajan pohjalta kiteytimme aihiot visiosta ja strategian painopisteistä, jotka annettiin heti kuntalaisten arvioitaviksi avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Näkemystä syvennettiin sähköisellä kyselyllä sekä keskeisille sidosryhmille ja vaikuttajille suunnatuissa Round Table -keskusteluissa. Strategian henkeä testattiin ja muokattiin kentältä saadun palauteen pohjalta koko työskentelyn ajan.

Voin ylpeänä sanoa, että tämä on aidosti kuntalaisten ja valtuutettujen yhdessä tekemä visio ja strategia.

Lempäälän uusi visio on vahva ja mieleenpainuva: ”Lempäälä – Kunta, joka sanoo kyllä!”. Kun kuntalaiset kutsuttiin avoimin mielin mukaan prosessiin, jokaiselle lempääläiselle tarjoutui mahdollisuus tuoda omat ajatuksensa esiin ja vaikuttaa lopullisen strategian tavoitteisiin ja sisältöön.

Kunta, joka sanoo kyllä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä noin 23 000 asukkaan kunta Tampereen eteläpuolella hyvien liikenneyhteyksien varrella. Etenkin työssäkäyvien ja lapsiperheiden suosiossa olevassa kunnassa pidetään huolta toinen toisista, kannetaan vastuuta ympäristöstä sekä rakennetaan yhdessä yhä elinvoimaisempaa ja elämyksellisempää kuntakeskusta.

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Lähetä meille viesti:

Lisää aiheesta