Puhu strategiasta äänellä, jonka kuulee

Viestintä on erottamaton osa strategiatyötä: suunnittelua, toimeenpanoa ja toteuttamista. Strategiaviestintä koetaan kuitenkin usein haastavaksi. Ihan suotta, sillä strategiaviestinnän resepti on loppujen lopuksi varsin yksinkertainen.

Miten strategiatyötä voisi tehdä näkyväksi? Entä miten lanseerata strategia ja ensiesitellä se koko työyhteisölle? Miten johtaa strategiaa? Entä miten varmistaa, että strategiasta puhutaan tosiasioiden, ei mielikuvien perusteella?  Näitä viestinnällisiä pohdiskeluja käy moni strategiaprosessin varrella.

Viestinnän puute näkyy viimeistään strategian toimeenpanossa. Se onkin tyypillisesti kohta, jossa kompuroidaan – oli yritys sitten pieni tai iso.

Viestintä ja vuorovaikutus supervoimana

Strategian yhteisöä hajottavat riitasoinnut sävelletään mukaan lennossa – joko jo strategiaprosessin aikana tai viimeistään siinä hetkessä, kun teos kantaesitetään.

Näin käy, kun tehtyjä strategisia valintoja ja tavoitteita ei osata, haluta tai ymmärretä viestiä eikä perustella riittävästi. Eikä huomata, että organisaatiossa hiljaisuus ja avoimena roikkuvat kysymyksetkin ovat viestejä.

Perusresepti yhteisön kokoamiseksi yhteisen tavoitteen taakse on yksinkertainen. Viestitään enemmän. Paljon enemmän. Useammalla tavalla. Eri kanavissa. Kertoen, kuunnellen, kysyen, keskustellen.

Viestintä ja vuorovaikutus ovat se voima, jolla yhteisö kootaan yhteen strategian taakse. Viestintä auttaa asioiden omaksumisessa, luo ymmärryksen, hyväksynnän, motivaation ja sitoutumisen, joita kaikkia tarvitaan, jotta strategia muuttuisi toiminnaksi. Viestimättömyys on taasen se supervoima, joka rapaannuttaa luottamuksen, lamaannuttaa ja lopulta hajottaa yhteisön.

Strategiaviestinnän konsepti pk-yritykselle, ole hyvä

Unfairin strategiaviestinnän konsepti on suunniteltu tukemaan pk-yrityksiä uuden strategian viestinnässä. Strategian lanseeraukseen, sen ensikäsittelyyn ja syventymiseen suunniteltu strategiaviestinnän malli ohjaa organisaatiota vuorovaikutteiseen viestintään, tukee erityisesti esihenkilöitä työssään sekä varmistaa, että strategian pääviestit ovat kirkkaat ja välittyvät terävästi koko organisaatiossa.

Mallista on helppo poimia käyttöön halutut osiot, tai sitten edetä kokonaan mallin mukaisesti. Strategiaviestinnän konseptin avulla:

 • sinulla on selkeät askelmerkit strategian käsittelyyn henkilöstön kesken.
 • strategian pääviestit on muotoiltu kirkkaiksi, jotta käsitykset strategiasta muodostuvat johdetusti, eivät sattumanvaraisesti.
 • sinulla on käytössäsi monipuoliset, innostavat materiaalit, esimerkiksi
  • strategiakiteytys
  • strategiaesitys
  • strategiakuva- ja video
  • strategiatyökirja, joka sanoittaa henkilöstön omalla kielellä yrityksen strategiaa, tekee sitä yhteisesti ymmärrettäväksi ja kääntää strategiaa ihmiskeskeiseksi.
 • voit järjestää fasilitoidut työpajat strategian käsittelyyn tiimeittäin.

Unfairin strategiaviestinnän palveluita

 • Strategiaprosessin fasilitointi
 • Suunnitelmat strategian viestintään
 • Strategian pääviestikiteytys
 • Purposen, vision, mission ja arvojen kiteytys, sanallistaminen ja visualisointi
 • Strategia- ja yritystarinat
 • Strategiakuvat ja muutosmatkojen visualisointi
 • Esitysmateriaalit, oppaat, videot strategian viestintään
 • Strategian lanseeraustilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen

Jatketaan juttua! Lue lisää Unfairin strategiaviestinnän palveluista tai ota yhteyttä.

Eli…

Minä ja strategiamme – tiedän, ymmärrän, hyväksyn, osaan, sovellan.

Kirjoittaja

Kati Huhta-aho

Epätäydellisessä maailmassa toimii vain keskeneräisiä yrityksiä. Paljon riittää siis tehtävää! Työ markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijana on opettanut, että yrityksissä syntyy enemmän liikettä & toimintaa strategisen viestinnän keinoin. Työn merkityksestä ja yrityskulttuurin kysymyksistä kiinnostunut sosiologi, joka pyrkii valppaasti etsimään uusia näkökulmia yritysten arjen ilmiöihin.

Lisää aiheesta