Hyödynnä visuaalisuutta myynnin työkaluna – saat yritykselle kilpailuetua

Yrityksesi visuaalinen ilme voi vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen joko negatiivisesti tai positiivisesti. Siksi ei riitä, että materiaaleista tehdään kivannäköisiä. Ota avuksi graafisen suunnittelun ammattilainen ja huolehdi siitä, että visuaalisuus tukee myyntitavoitteitasi.

Myyntiä tekevän organisaation kannattaa buustata omia viestejään viilaamalla ne visuaalisesti huippuunsa. Onnistuneilla visuaalisilla elementeillä voidaan muun muassa kiinnittää kohderyhmän huomio, luoda toivottuja mielikuvia ja tuoda viestintään selkeyttä.Kuva katsotaan usein ensimmäisenä, ja visuaalinen viesti menee perille nopeammin kuin teksti. Viestintä on kehittynyt yhä nopeammaksi ja tiiviimmäksi, ja tämän trendin myötä visuaalisuus painottuu entistä enemmän. Vaikka kirjoitetut sanat olisivat itselle vierasta kieltä, visuaaliset elementit saattavat auttaa ymmärtämään viestin.

Brändi vaikuttaa ostokäyttäytymiseen

Yrityksellä on visuaalinen ilme, olipa sitä mietitty tai ei. Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran, joten tilaisuus kannatta käyttää harkiten. Yrityksen brändi ja viestinnän visuaalinen ilme voivat vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Visuaaliset elementit synnyttävät mielikuvia, ja mielikuvat rakentavat yrityksen brändiä sekä parhaassa tapauksessa luovat kilpailuetua.

Ensivaikutelman jälkeen johdonmukaisuus on valttia. On vakuuttavaa, kun koko myyntiputki on mietitty yhteneväisen visuaalisuuden näkökulmasta. Toisaalta on hyvä muistaa, että esimerkiksi PowerPoint-esitys ei koskaan ole valmis ja digitaalinen markkinointi sallii rohkeatkin kokeilut.

Visuaalisuuden voi valjastaa myynnin tueksi lähes jokaisessa kanavassa. Puhtaasti ääneen perustuvassa radiossa tai puhelimessa on syytä hyödyntää äänibrändäystä. Tosin silloinkin kuulijalle syntyvät mielikuvat perustuvat tyypillisesti hänen aiemmin näkemäänsä visuaaliseen viestintään.

Visuaalisella ilmeellä on strateginen merkitys

Kaikki myyntimateriaalit kannattaa antaa graafisen suunnittelijan käsiin, jotta hän voi tehdä vähintään viimeisen silauksen ennen kuin aineistot julkaistaan tai otetaan käyttöön myyntitiimissä. Parasta on ottaa graafikko mukaan aineistojen suunnitteluun alusta asti, sillä kokenut asiantuntija antaa arvokkaita näkemyksiä.

Ei riitä, että materiaaleista tehdään kivannäköisiä, vaan visuaalisella ilmeellä on strategisesti suuri merkitys. Siksi Unfairilla asiakkaiden ongelmia ratkotaan aina yli tiimirajojen ja strategiselta tasolta lähtien: graafiset suunnittelijamme eivät vain kiillota pintaa, vaan he ovat projekteissa alusta saakka mukana.

Jotta visuaalisuus voi tukea myyntiä, turha kikkailu on karsittava pois. Asioiden tiivistäminen ja suoraviivaistaminen auttaa miettimään, mikä on oleellista. Visuaalisesti vähemmän on usein enemmän ja tyhjällä tilalla on suuri merkitys. Kun kohderyhmä on valittu ja se pidetään mielessä, voidaan korostaa oikeita asioita. Visualisoinnin lähtökohtana ei voi olla se, että kaikki on (yhtä) tärkeää, vaan graafisen suunnittelijan on tiedettävä asioiden tärkeysjärjestys. Tämä pätee niin myyntislaideihin kuin kampanjailmeisiin.

Visuaalinen suunnittelu huomioi saavutettavuuden

Visuaalisuudella on vankka rooli viestien perille saattamisessa ja myynnin tukena myös tulevaisuudessa. Mainonnasta on tullut huomiota herättävämpää, ja informaatiotulva on kasvanut. Siksi erottautumisen keinot voivat jatkossa olla erilaisia kuin tähän asti. Yritysten on löydettävä poikkeuksellisiakin keinoja hyödyntää visuaalisuutta, mutta jokaisen trendin perässä ei kannata juosta. Varsinkin somessa trendit muuttuvat nopeasti, ja erityisesti nuori käyttäjäkunta on valveutunutta. Esimerkiksi tällä hetkellä he kaipaavat orgaanisen näköistä sisältöä, joten pintakiillotettu ja virheettömästi brändin ohjeita seuraava trendi on ohi.

Tätä päivää ja tulevaisuutta on myös saavutettavuuden merkityksen ymmärtäminen. Kun valtaosa kaikesta sisällöstä on verkossa, hyvään suunnitteluun kuuluu, että aineistot ovat kaikkien saatavilla. Yritykset tietävät, että jos heidän verkkosivunsa eivät ole saavutettavia, he mahdollisesti menettävät maksavia asiakkaita.

Lisäksi graafisten suunnittelijoiden työhön vaikuttaa jatkossa hyperpersonoinnin kasvava rooli. Yritykset saavat koottua asiakkaistaan entistä tarkempia tietoja, ja viestejä voidaan kohdentaa yhä paremmin. Visuaaliset elementit voidaan suunnitella niin, että niiden ei tarvitse puhutella yleisön enemmistöä, kunhan ne toimivat halutussa pienessä kohderyhmässä.

Eli…

Kun haluat, että luova suunnittelu tukee liiketoimintaasi, Unfairin AD-tiimillä on siihen tarvittava osaaminen. Mailaa tai pirauta jollekin ammattilaisistamme, niin jutellaan lisää!

Kirjoittaja

Unfairin pollet

Tämän tekstin on kirjoittanut tiimi yhteistyössä.

Lisää aiheesta