Vuoden Toimisto 2022 – vahva missio Unfairin kehityksen suunnannäyttäjänä

Vuoden Toimisto -tutkimus selvittää vuosittain, miten tyytyväisiä markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluita ostavat asiakkaat ovat palveluntarjoajiinsa. Unfair nappasi kategoriansa ykkössijan brändi- ja strategiaosaamisessa, yhteistyössä ja digitaalisessa markkinoinnissa.

Unelmien markkinointitoimisto, jossa henkilöstö ja asiakkaat voivat hyvin – ja jolla on aina vähän nälkä! Unfairin missio on tuttu varmasti kaikille, jotka kanssamme ovat töitä tehneet. Se antaa suuntaviivat arjen tekemiselle ja viitoittaa polun kohti tulevaa. Missio ei kuitenkaan saa aikaan muutosta, jos se jää vain puheiden tasolle. Siksi koemme tärkeäksi myös mitata sen toteutumista säännöllisesti.  

Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaamme kerran vuodessa Great Place to Work -tutkimuksella, kuukausittaisilla Miten menee -kyselyillä ja viikoittaisilla pulssikyselyillä. Asiakastyytyväisyyden mittaamisessa olemme jo kolmen vuoden ajan luottaneet Vuoden Toimisto -tutkimukseen.

Tänä vuonna Vuoden toimisto -tutkimus oli meille erityisen tärkeä, sillä se tarjosi eväitä viime vuonna käynnistyneen 4+1-mallimme tarkasteluun sekä jatkon suunnittelemiseen.

Missio auttaa tekemään päätöksiä ja kehittämään toimintaa

Vuoden Toimisto tutkii asiakkaiden näkemyksiä 14 eri teemassa, joita ovat muun muassa kumppanin brändiosaaminen, toimiala- ja markkinatuntemus, strateginen osaaminen, luovuus, sitoutuneisuus, projektien johtaminen ja toimitusvarmuus. Unfairin asiakastyytyväisyyttä auditoitiin Vuoden Toimisto -tutkimuksessa nyt jo kolmatta kertaa. Ensimmäisen kerran auditointi tehtiin vuonna 2020, ja kolmessa vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon. Ilolla voimme todeta, että vuoteen 2020 verrattuna olimme petranneet jokaisella mitatulla osa-alueella!

Yksittäistä tekijää kehityksen taustalta on vaikea nimetä, mutta osaltaan sitä varmasti selittää vahva missiomme. Sen lisäksi että missio auttaa henkilöstöä ja asiakkaita tunnistamaan itsensä strategiastamme, se on myös äärimmäisen tehokas johtamisen väline. Missiovetoisesti olemme muun muassa kehittäneet lukuisia prosessejamme ja sisäistä viestintäämme systemaattisesti. Alkuvuonna 2022 muun muassa otimme käyttöön uudenlaisen viikkopalaverikäytännön, joka pohjaa aiempaa läpinäkyvämpään resursointiin ja helpottaa töiden suunnittelua sekä työflow’n ylläpitämistä.

Nousua strategisesti tärkeimmissä mittareissa

Yrityksen oman kehityksen lisäksi Vuoden Toimisto mittaa toimistojen välisiä eroavaisuuksia ja antaa arvokasta tietoa siitä, miten positioidumme suhteessa kilpailijoihimme. Tutkimuksessa oli mukana useita alan merkittävimpiä tekijöitä ja kokonaissijoituksemme oli kolmas (ps. onnea KarpaloGroupille kategoriamme voitosta!).

Teemakohtaisesti tarkasteltuna kiipesimme ykköspallille brändiosaamisessa, strategisessa osaamisessa, digitaalisessa osaamisessa ja yhteistyössä – ja siitä olemme todella ylpeitä, sillä juuri nämä teemat ovat linjassa myös strategiamme kanssa. Meistä jokainen tekee töitään vahvasti asiakkaan strategia ja liiketoiminta edellä, ja on upea huomata, että se välittyy myös asiakkaillemme.

Strategisen osaamisemme salaisuus ovat totta kai tallimme kovat osaajat, mutta olemme myös kehittäneet toimintamallejamme tukemaan ja vahvistamaan osaamista. Hyvä esimerkki ovat web- tai brändisprintit, joihin pyrimme aina osallistamaan mahdollisimman suuren osan asiakkaalle töitä tekevästä tiimistä. Kun pelkän strategin lisäksi mukana on suunnittelijoita, tulevat asiakkaan strategiset tavoitteet ja liiketoiminnan painopisteet hyvin tutuksi jokaiselle. Olipa kyse sitten yksittäisestä koodinpätkästä tai digimarkkinoinnin kampanjasta, toimenpiteiden peilaaminen ja arviointi asiakkaan liiketoiminnan kannalta on helppoa, kun tärkeimmät strategiset linjat ovat tulleet tutuksi jo sprintin aikana.

Toimisto, jolla on aina vähän nälkä

Vahvan strategiaosaamisen sekä asiakaskokemuksen lisäksi yksi oman strategiamme painopisteistämme on luotaaminen: haluamme olla toimisto, joka tunnetaan kyvystään katsoa nykyhetken yli pitkälle tulevaisuuteen. Tämän osa-alueen kehittymistä peilaavat muun muassa Vuoden Toimisto -tutkimuksen aloitteellisuuteen liittyvät mittarit. Mittareiden valossa kehitystä on tälläkin saralla tapahtunut, mutta vielä emme yltäneet kirkkaimmalle sijalle. Missiotamme mukailleen: tämän suhteen meillä on vielä vähän nälkä.

Uskomme, että luotaaminen ja strateginen osaaminen ovat erottamaton parivaljakko, sillä strategiassa tähytään aina kohti tulevaa. Koska strateginen osaamisemme on hyvää, myös visiointi ja tulevaisuuteen tähyäminen on meille luontaista. Toistaiseksi emme kuitenkaan ole riittävästi keskittyneet hyödyntämään osaamistamme, ja ideointi sekä ideoiden asiakkaille tarjoaminen jäävät liian helposti muun arjen työn jalkoihin. Tässä aiomme tehdä ryhtiliikkeen. Tulevina vuosina tuomme koulutus– ja strategisen konsultoinnin liiketoiminnoissa hyvin toimivan luotaamisen entistä vahvemmin osaksi myös creative-tekemistämme.

Joka tapauksessa, voimme olla ylpeitä tutkimuksen tuloksista. Kiitos asiakkaillemme paitsi arvokkaasta palautteesta myös innostavasta yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevia seikkailuita!

Eli…

Unfair nappasi Vuoden toimisto -kisassa kategoriansa ykkössijan brändi- ja strategiaosaamisessa, yhteistyössä ja digitaalisessa markkinoinnissa.

Taru Kumpulainen

Strategisen kiteyttämisen mestari, joka syttyy monimutkaisten asioiden yksinkertaistamisesta. Nauttii nykytilan haastamisesta, joka tuloksena syntyy lähes poikkeuksetta jotain uutta. Sukeltaa suoraan syvään päähän ja hallitsee kokonaisuuksia isosta kuvasta yksityiskohtiin.

Lisää aiheesta