Vuoden Toimisto -tutkimus: ”Unfairin strateginen osaaminen on kovaa luokkaa ja heillä on kyky uudistua ja ennakoida muuttuvaa maailmaa”

Tyytyväiset asiakkaamme ovat antaneet jälleen arvionsa yhteistyöstämme. Markkinointiviestintäalan parhaimmiston vuosittain rankkaavan Vuoden Toimisto -tutkimuksen tulokset on julkaistu.

Vuoden Toimisto -tutkimus tutkii vuosittain, miten tyytyväisiä markkinointi, mainos- ja viestintäpalveluita ostavat asiakkaat ovat palveluntarjoajiinsa. Asiakastyytyväisyyden lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia. Tutkimuksen toteuttaa ruotsalainen tutkimusyhtiö Regi.

Unfair osallistui tutkimukseen jo toisen kerran, ja saimme jälleen kerran arvokasta palautetta ja vinkkejä siitä, miten pääsemme lähemmäs unelmiamme. Jotta tekin tietäisitte missä mennään, täältä pesee tutkimuksen kohokohdat ja tulevaisuuden kehityssuunnat!

Unfair on asiakkaiden strateginen kumppani

Unfairin tekemistä ohjaa aito halu olla asiakkaidemme markkinoinnin ja viestinnän luottopakki – tilanteessa kuin tilanteessa. Tutkimuksen valossa suuntamme on oikea, sillä asiakkaidemme kertoman mukaan olemme heille sekä strateginen ja operatiivinen kumppani, jolta löytyy sekä liiketoimintaosaamista että halua kääriä hihat ja upottaa kädet saveen.

Erityisen hyvää palautetta saimme asiakkailtamme toimiala- ja markkinatuntemuksestamme, aloitteellisuudesta, sitoutuneisuudesta ja tuotetusta liiketoimintahyödystä. Myös hallinnollisista rutiineista ja käytännöistä, toimitusvarmuudesta sekä hinta-laatusuhteesta saimme toimialan keskiarvoa paremman arvosanan.

”Erittäin hyvin ovat ymmärtäneet alan vaatimukset ja strategian sen mukaisesti.”

Liinin markkinoinnin ja build, measeure ja learn -filosofiamme toimivuudesta omaa kieltään puhuu se, että asiakkaidemme mukaan kykymme arvioida yhteistyötä on huippuluokkaa. Filosofiamme mukainen toiminta antaa meille erinomaiset valmiudet arvioida ja kehittää yhteistyötä ja sen tuloksekkuutta jatkuvasti.

B2b-kentällä loppuasiakkaan tuntemiseen on panostettava

Osallistuimme Vuoden Toimisto -tutkimukseen ensimmäisen kerran vuonna 2020. Tällöin asiakkaamme arvioivat, että parantamisen varaa oli etenkin siinä, miten hyvin tunnemme heidän loppuasiakkaansa ja markkinansa. Loppuasiakkaiden ja markkinan tuntemus ja sen kehittäminen nostettiin tapetille, ja iloksemme työ kantaa hedelmää. Saamamme palaute oli edellisvuotta parempaa, mutta vielä emme ole aivan siellä, missä haluaisimme olla. Taustalla vaikuttaa varmasti se, että suurin osa asiakkaistamme toimii niche-markkinoilla b2b-kentässä. Uskomme, että paras tapa aidosti tuntea asiakkaan asiakas ja tämän toimintaympäristö on jatkaa ja kehittää tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme myynnin ja markkinoinnin kanssa. Aiomme panostaa tässä kehittymiseen myös jatkossa.

”Toimialamme on melko uniikki. Mielestäni hyvin ovat kuitenkin päässeet sisään.”

Kehityskohteiksi nousivat myös luovuus ja projektien johtaminen. On selvää, että koronavuosi asetti omat haasteensa luovuudelle. Luovien konseptien ideointi ja suunnittelu jäi väistämättä taka-alalle, kun keskityimme pitkälti auttamaan asiakkaitamme arjessa selviytymisessä. Asiakkaamme paneutuivat sisäisiin asioihin ja tilanteen vakauttamiseen, kun me puolestaan otimme enemmän vastuuta käytännön tekemisestä ja markkinointiviestinnän arjen pyörittämisestä. Vuosi 2021 ei ole alkanut juuri viime vuotta helpommissa olosuhteissa, mutta kuljemme vääjäämättä kohti uutta normaalia, joka petaa sijaa myös luovuudelle!

Kohti unelmien markkinointitoimistoa!

Kaiken kaikkiaan asiakkaat ovat olleet toimialan keskiarvoa tyytyväisempiä yhteistyöhömme. Tästä haluamme pitää kiinni myös tulevina vuosina.

Tiedostamme sen, että kasvu ja toiminnan laajeneminen tuovat soppaan omat mausteensa. Näin ollen aiomme tänä vuonna entistäkin vahvemmin kehittää prosessejamme ja yhteisiä toimintamalleja asiakkuuksien hoitamiseen ja projektien johtamiseen.

Tulemme kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota myös tavoitteiden asettamiseen ja projektien etenemiseen liittyvään viestintään. Koska Vuoden Toimisto -tutkimus toteutetaan vain kerran vuodessa, kannustamme asiakkaitamme jatkuvaan ja rehelliseen palautteeseen. Otamme enemmän kuin mielellämme vastaan kommentteja siitä, mitä asiakkaamme meiltä toivovat ja miten voisimme yhteistyötä kehittää! Uskomme, että kaiken perusta on avoin viestintä niin myötä- kuin vastamäessä.

Vuoden Toimisto -tutkimuksen mukaan asiakkaamme valitsevat markkinointikumppanin painottaen etenkin toimiston luovuutta, aiempia toimeksiantoja ja suoria suositteluja. Hyvä työ siis puhuu puolestaan, joten missiomme antaa meille selkeät askelmerkit myös tulevaisuuteen. Myös jatkossa rakennamme ja kuljemme kohti ”Unelmien markkinointitoimistoa, jossa henkilöstö ja asiakkaat voivat hyvin – ja jolla on aina vähän nälkä!

Lisää aiheesta:

Ji-ha-haa, Unfair kirmasi jo toistamiseen Vuoden Toimisto -finaaliin