Ovatko yrityksesi viestit selkeitä ja vaikuttavia? Jos eivät, nyt on aika kirkastaa ne

Kuinka selkeästi, yhdenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti osaat kertoa edustamastasi yrityksestä? Entä miten sama sujuu työkaveriltasi? Eroavatko stoorinne merkittävästi toisistaan? Entä ovatko viestinne linjassa sen suhteen, mitä vaikkapa verkkosivulla kerrotaan? Usein rehti vastaus kysymyksiin kuuluu: viestimme ovat epäselviä ja epäjohdonmukaisia.

Kun yrityksen viestit eivät ole kirkkaat sisäisesti, perusta mielikuvalle ulospäin on aina – harmillista kyllä – hähmäinen. Tarkasti mietityt viestit auttavat luomaan selkeän ja yhtenäisen kuvan siitä, mikä yritys on, mitä se tekee ja miksi se on merkityksellinen. Siksi viestien selkeys (tai epämääräisyys) vaikuttaa suoraan yrityksen maineeseen, brändiin, asiakassuhteisiin – ja siten koko liiketoiminnan menestymiseen, oli yritys sitten isompi tai pienempi.

Ydinviesti, pääviesti, avainviesti… vai mikä?

Termejä käytetään usein iloisesti toistensa synonyymeina. Kaikilla käsitteillä voidaan viitata yritykselle tärkeisiin viesteihin, joiden avulla yritystä pyritään asemoimaan tavoitteen mukaisesti. 

Itse tiivistän termistön niin, että ydinviesti esittää selkeästi ja tiivistetysti, miten yritys asemoi itsensä markkinoilla, erottuu kilpailijoistaan ja luo arvoa kohderyhmilleen. Pääviestit ovat ydinviestiä vahvistavia elementtejä, jotka täydentävät, syventävät ja selventävät ydinviestin merkitystä. Näiden elementtien avulla yritys voi rakentaa tavoitepositiota. 

Käyttipä mitä tahansa näistä termeistä, tärkeää on, etteivät viestit ole tyhjiä kliseitä, vaan ne on muotoiltu ymmärrettäviksi, konkreettisiksi ja merkityksellisiksi.

Miksi yrityksen viestien muotoilu on tärkeää?

  • Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää, että yrityksen brändiä ja mainetta rakennetaan tavoitteellisesti. Ainoastaan yrityksen tavoitteista käsin muotoilluilla viesteillä voi vaikuttaa kohderyhmiin tarkoituksenmukaisesti.
  • Jos yrityksen työntekijät eivät tunne tai ymmärrä yrityksen tavoitteita, arvoja ja viestejä, heidän on vaikea toimia yhtenäisesti ja tukea yrityksen liiketoimintatavoitteita.
  • Yhdenmukaisuus tuo tunnistettavuutta. Selkeät ja yhdenmukaiset viestit varmistavat, että yritys välittää saman viestin kaikissa vuorovaikutustilanteissa, oli kyse sitten markkinoinnista, asiakaspalvelusta tai myyntitapaamisesta.
  • Kilpailueduilla erottautuminen vaatii pitkäjänteistä viestintää ja paljon toistoa. Epäjohdonmukaisuudelle ja viestihaparoinnille ei ole siksi sijaa.

Milloin olisi tärkeää kirkastaa yrityksen viestejä?

  • Jos yritys ei ole koskaan kirkastanut viestejään.
  • Kun liiketoimintastrategiaa tai brändiä uudistetaan.
  • Kun havaitset yleisesti ”tänään olemme tätä, huomenna olemme tuota – niin, mitä?” -haparointia esimerkiksi myyntitapaamisissa tai muissa kohtaamispisteissä.
  • Kun kriittisesti tarkastellen yrityksen viestit ovatkin vain nippu löysiä lausahduksia, jotka eivät kielellisen kikkailun vuoksi tarkoita oikeastaan mitään tai viestit eivät vastaa millään lailla totuutta.
  • Verkkosivu-uudistuksen tmv. projektin yhteydessä, kun kokonaisuuteen liittyy paljon sisällöntuotantoa.

Miksi viestien kirkastamisessa on hyvä ottaa asiantuntija mukaan?

Yrityksen viestien kirkastamisessa tarvitaan objektiivisuutta sekä taitoa tunnistaa olennainen. Jos asiat voivat läheltä katsottuna näyttää sumuisilta, ulkopuolisen viestinnän asiantuntijan katseluetäisyys on toinen. Hän tuo viestien suunnitteluun tehoa valmiin toimintamallinsa ja kokemuksensa avulla. Ulkopuolinen asiantuntija auttaa tiivistämään työryhmän näkemyksiä ja pohdintaa viestiluonnoksiksi, opponoimaan rakentavasti ja viemään projektia tuloksellisesti eteenpäin.

Eli…

Kirkastamme viestit ja autamme sinua monipuolisesti markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lue lisää palveluistamme.

Kirjoittaja

Kati Huhta-aho

Epätäydellisessä maailmassa toimii vain keskeneräisiä yrityksiä. Paljon riittää siis tehtävää! Työ markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijana on opettanut, että yrityksissä syntyy enemmän liikettä & toimintaa strategisen viestinnän keinoin. Työn merkityksestä ja yrityskulttuurin kysymyksistä kiinnostunut sosiologi, joka pyrkii valppaasti etsimään uusia näkökulmia yritysten arjen ilmiöihin.

Lisää aiheesta