Katille viestintä on yrityksen eteenpäin vievä voima

Strategimme Kati Huhta-aho on pitkän linjan viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen sekä organisaatioiden muutostilanteista kiinnostunut sosiologi. Yritysten johdolle hänellä on tärkeä muistutus viestinnän merkityksestä.

Kati on työskennellyt viestintä- ja markkinointitoimistoissa niin viestintäkonsulttina kuin asiakkuusjohtajanakin, markkinointipäällikkönä pk-yrityksessä ja uutistoimittajana maakuntalehdessä. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden maisterin koulutustaustasta löytyy sosiologian lisäksi journalismin, markkinoinnin ja sosiaalipsykologian opintoja.

– Toimistotaustani vuoksi olen työskennellyt todella laajasti eri kokoisille ja eri toimialojen yrityksille: niin kansainvälisille kuluttajabrändeille kuin kotimaisille B2B- ja B2C-sektorin pk-yrityksille.

Yritysviestintää, vastuullisuusviestintää, digimarkkinoinnin kehittämistä, kampanjoiden ja lanseerauksien suunnittelua, mediaviestintää, vaikuttajamarkkinointia, verkkokaupan kehittämistä, kriisiviestintää, brändimuotoilua… 20-vuotiselle uralle mahtuu monenlaista.

– Vuodet markkinointipäällikön roolissa syvensi ymmärrystäni liiketoiminnasta ja siitä, miten organisaatio yhteisönä toimii ja miten yrityksen eri toiminnot, kuten markkinointi, asiakaspalvelu, tuotekehitys ja logistiikka vaikuttavat toisiinsa.

Innostavimpia hetkiä Katille ovat muutostilanteet, joissa viestintä on avaintekijä eteenpäin vievänä voimana.

­– Epätäydellisessä maailmassa toimii vain keskeneräisiä yrityksiä. Paljon siis riittää tehtävää.

Yritys on yhteiskunta minikoossa

Unfairilla toukokuusta 2022 strategina toiminut Kati on mukana kehittämässä asiakkaidemme liiketoimintaa markkinoinnin ja viestinnän keinoin.

– Unfairilla parasta ovat asiakkaat – ne ihmiset organisaation koosta ja toimialasta riippumatta, jotka luottavat ja ottavat sinut mukaan kehittämään omaa bisnestään. On hienoa päästä ratkomaan kysymyksiä, jotka vievät yritystä eteenpäin, luovat sille arvoa ja lopulta tuovat näin hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Katin kiinnostus yhteiskunnallisiin aiheisiin syntyi jo kouluaikoina. Sosiologia tutkii, kuinka yhteisöt toimivat, ja nyt Katin mielessä ovat samat teemat pienemmässä mittakaavassa, yksittäisten yritysten kohdalla.

– Haluan oppia koko ajan lisää siitä, kuinka organisaatiot ja ihmiset niissä toimivat sekä ymmärtää paremmin, millaisia ilmiöitä löytyy yrityksistä esimerkiksi silloin, kun yritys kasvaa viiden miljoonan liikevaihdosta 50 miljoonaan.

Viestinnän merkitys korostuu

Kati on huomannut, ettei kaikissa yrityksissä vieläkään täysin ymmärretä viestinnän merkitystä liiketoiminnan kehittämisessä.

– Miksi asiat junnaavat meillä, miksi henkilöstöä ei saada mukaan kehittämään toimintaa, miksi kampanjamyynti petti odotukset? Ylimalkainen viestintä, riittämätön vuorovaikutus tai täydellinen viestimättömyys ovat selittäviä tekijöitä monelle arjesta tutulle tilanteelle, joiden yhteissummana syntyy lopulta viivan alle jäävä tulos.

Hänen mukaansa viestintään ei aina osata suhtautua riittävällä tarkkuudella. Ei siis riitä, että ”joo, joo, kyllähän me yrityksenä viestitään”.

– Huomion pitäisi kohdistua paljon tarkemmalle tasolle. Yrityksissä tulisi käydä päivittäin eri tilanteissa pohdintaa, onko viestimme kirkas, ymmärrettävä ja puhutteleva? Miten saamme viestimme läpi? Ja tulkita, miltä jokin asia näyttää asiakkaiden tai muiden sidosryhmien näkökulmasta. Ymmärrämmekö, että hiljaisuuskin on viesti, joka rapauttaa kollektiivista luottamusta? Kati pohtii ja jatkaa:

– Jokaisessa yrityksessä piru asuu yksityiskohdissa ­– ja viestinnän ammattilaiset ovat organisaatiossa niitä henkilöitä, jotka osaavat tulkita toimintaympäristöä, katsoa asioita eri näkökulmista, sanoittaa asioita puhuttelevalla tavalla ja suoristaa tarvittaessa rivit.

Eli…

Monipuolisen bisnesymmärryksen omaava strategimme Kati muistuttaa viestinnän merkityksestä liiketoiminnan kehittämisessä.

Kirjoittaja

Jonna Lipponen

Aurinkoinen viestijä, joka uskoo vahvasti positiivisen asenteen vaikutukseen. Nauttii sanoilla leikkimisestä ja visuaalisesti kauniista asioista.

Lisää aiheesta