Brändi- ja tunnettuustutkimus auttaa strategiaa ja brändiä pysymään oikealla tiellä

Sidosryhmille toteutettu selvitys valotti Finsilvaan liitettyjä mielikuvia ja brändin tunnettuutta. Kerätty tieto ja tehty analyysi auttoivat Finsilvan johtoa ja hallitusta seuraamaan strategian toteutumista sekä tekemään päätöksiä seuraavista stepeistä.

Tämmöistä saatiin aikaan

  • Bränditutkimus
  • Tunnettuustutkimus
  • Syvähaastattelut
  • Online-kysely
  • Analysointi ja johtopäätökset
  • Materiaalin valmistelu hallitukselle

TAVOITE

Miten tutkia tunnettuuden ja mielikuvien kehittymistä?

Suomen neljänneksi suurin yksityinen metsänomistaja Finsilva Oyj uudisti vuonna 2022 isosti strategiaansa. Strategiauudistus käynnisti määrätietoisen muutosmatkan perinteikkäästä ja luotettavasta metsätalouden osaajasta kohti kokonaisvaltaista metsä- ja luontopääomayhtiötä.

Uuden strategian yhdeksi painopisteeksi oli valittu brändin ja tunnettuuden lisääminen erityisesti keskeisten sidosryhmien keskuudessa. Tavoitteena Finsilvalla oli olla tunnettu edelläkävijä ja mielipidevaikuttaja kestävän metsä- ja luontopääoman vastuullisessa ja monimuotoisessa hyödyntämisessä.

Strategiansa mukaisten toimenpiteiden seuraamiseksi ja kehittämiseksi Finsilvalla haluttiin saada näkymä siihen, oliko ensimmäisen reilun vuoden aikana tehdyllä työllä ollut halutunlaista vaikutusta brändiin ja mielikuviin. Mutta miten saada selville, mihin suuntaan sidosryhmien näkemykset ovat liikkuneet?

Selvitys oli hallituksemme strategiatyön kannalta täysin välttämätön. Se auttoi meitä näkemään, että olemmeko tehneet oikeita asioita ja miten keskeiset sidosryhmämme meidät näkevät.”

Juha Hakkarainen
Toimitusjohtaja, Finsilva

Ratkaisu

Jos et tiedä – kysy!

Finsilva päätti Unfairin avustuksella hyödyntää sidosryhmien näkemysten selvittämisessä yksinkertaista, mutta tehokasta ohjenuoraa: kysymistä.

Unfair suunnitteli tutkimusrungon, jonka pohjalta laadittiin kysymykset verkkokyselyä sekä haastatteluja varten. Sidosryhmiltä onnistuttiin saamaan kattavasti vastauksia, sillä verkkokyselyn vastausprosentti nousi yli 40 prosenttiin. Lisäksi toteutettiin 13 syvähaastattelua, joissa teemoja käsiteltiin yksityiskohtaisemmalla tasolla.

Unfair toteutti itsenäisesti aineiston keräämisen, kokosi kerätyn tiedon yksiin kansiin ja muodosti siitä analyysin, joka tiivisti keskeisimmät huomiot ja vastauksista nousseet näkemykset sekä teemat.      

VAIKUTUS

Strategiatyö sai vakaan tukijalan

Selvitys osoitti, että Finsilvan toteuttamat toimenpiteet olivat tukeneet uuden strategian tavoitteita, ja tavoiteltu mielikuva oli vahvistunut sidosryhmien keskuudessa. Analyysin pohjalta Finsilvan hallitus hienosääti toimintaa ja varmisti, että hyvin alkanut strategiatyö myös pysyy oikealla tiellä.

– Selvitys oli hallituksemme strategiatyön kannalta täysin välttämätön. Se auttoi meitä näkemään, että olemmeko tehneet oikeita asioita sekä miten keskeiset sidosryhmämme meidät näkevät ja millaisia odotuksia heillä on, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen sanoo.

– Samalla työ myös toi sidosryhmiämme lähemmäs meitä, kun he pääsivät vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan jatkossa kuljemme, Hakkarainen lisää.

Tavoite

Miten uudistettu strategia ja sitä jalkauttanut viestintätyö oli vaikuttanut Finsilvan brändiin ja mielikuviin?

Ratkaisu

Unfair selvitti sidosryhmien näkemykset verkkokyselyllä ja haastattelulla.

Vaikutus

Finsilvan johto sai arvokasta tietoa strategian toteutumisesta päätöksenteon tueksi.

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Lähetä meille viesti:

Lisää aiheesta