Murrosten ajassa teatteri tarvitsi yhteiseksi kivijalaksi vahvan strategian

Unfair auttoi Hämeenlinnan Teatteria yhdistämään kaupalliset ja taiteelliset tavoitteet kirkkaaksi strategiaksi, jonka sekä teatterintekijät että yleisö kokevat omakseen.

Oli ehdottomasti hyvä, että meillä oli strategiatyössä ulkopuolista apua ja että se oli nimenomaan Unfair, jolla oli niin paljon ammattitaitoa, osaamista ja kykyä ymmärtää alamme erityispiirteitä.”

Anna-Elina Lyytikäinen
teatterinjohtaja, Hämeenlinnan Teatteri

Kun Hämeenlinnan Teatteri vietti 120-juhlavuottaan, elettiin muutosten aikaa. Teatteriala on riippuvainen muun yhteiskunnan trendeistä ja ilmiöistä, ja koronapandemian aika oli muuttanut asiakkaiden käyttäytymistä. Lisäksi Hämeenlinnan Teatteri oli siirtynyt Hämeenlinnan kaupungin omistuksesta Verkatehdas Oy:lle, osaksi uutta kulttuurikonsernia, ja teatteri oli juuri saanut uuden johtajan. Monenlaisten muutosten vuoksi oli tullut aika luoda organisaatiolle vahva strategia. Se muodostaisi yhteisen kivijalan ja viitoittaisi teatterintekijöille yhteisen suunnan.

– Teatterialalla strategia on mielestäni ihan välttämätön, jotta kaikki työntekijät tietävät, mihin tähtäämme, mikä on yhteinen suuntamme ja miksi teemme sen, mitä teemme, sanoo Hämeenlinnan Teatteria johtava Anna-Elina Lyytikäinen.

– Teatteri on hetken taidetta, josta ei jää jäljelle mitään sen jälkeen, kun verho sulkeutuu tai näytäntökausi päättyy. Meidän tuotteemme eli esitys on tipotiessään. Siksi on tärkeää, että luomme suuntaviivoja ja jopa säännöt sille, miten meillä toimitaan. Kun rajat on määritelty, jokainen on niiden sisällä hurjan vapaa.

Teatteriala on taiteellisuuden ja kaupallisuuden yhteispeliä

Teatteri on voittoa tavoittelematon organisaatio, mutta toisaalta sen pitäisi aina päästä nollatulokseen. Joskus taide voi olla ristiriidassa rahan kanssa.

– Teatteri on kaikin puolin erikoinen toimiala, ja sen toimintamallit vaativat ihan erityistä ymmärrystä. Ulkopuolisen voi olla vaikea nähdä kaikkia erityispiirteitä ja laittaa niitä jonkinlaiseen normaalin bisneksen mittakaavaan. Oli tärkeää, että Unfairilla oli ihmisiä, jotka ymmärsivät teatterin erityisluonteen. Heidän toimialaymmärryksensä oli poikkeuksellisen kattava, Anna-Elina Lyytikäinen kertoo.

Uuden edessä olevassa Hämeenlinnan Teatterissa oli tärkeää osallistaa eri henkilöstöryhmiä. Unfairin vetämä liini strategiaprosessi tarkoitti systemaattista ja napakkaa mutta samaan aikaan keskustelevaa työskentelyä.

– Halusimme rakentaa strategian alhaalta ylöspäin, yhdessä henkilökunnan kanssa. Työhön osallistettiin koko henkilökunta sekä teatterin johto ja hallitus. Prosessi oli yhtenäinen, johdonmukainen ja sitouttava. Hyvän fasilitoinnin ansiosta tekeminen oli yllättävän helppoa, sanoo Hämeenlinnan Teatterin hallituksen puheenjohtaja Veikko Lehtola.

– Unfairilaiset osasivat johdatella meitä terävillä kysymyksillä ja asettaa meidät syvälliseen, monipuoliseen keskusteluun. He herättelivät meitä oikeilla jatkokysymyksillä sekä haastoivat ja kyseenalaistivat totuttuja maneereja, turhia käytäntöjä ja uskomuksia. Strategiatyön suurin anti meidän yhteisöllemme oli nimenomaan yhdessä pohdiskelu, joka oli hieno kokemus, toteaa Lyytikäinen.

Johtajan on helppo nojata hyvään strategiaan

Unfairin fasilitoimana Hämeenlinnan Teatterissa luotiin yhteinen linjaus siitä, millaista teatteria henkilöstö haluaa rakentaa. Uusi teatterinjohtaja sai strategiasta selkeän suunnan omalle työlleen.

– Selkeät, konkreettiset ja realistiset linjat kohti tulevaa auttavat meitä kaikkia. Strategiasta on tullut kiitosta sekä hallituksen sisällä että Verkatehtaan omistavalta Hämeenlinnan kaupungilta. Teatterilla on nyt ohjenuora muutokselle, joka on ympäröivän maailman muuttuessa välttämätön, kertoo Lehtola.

– Strategiaprosessi oli meitä vankasti yhdistävä elämys. Uskon, että jos olisimme ryhtyneet työhön itse, strategiasta ei olisi tullut läheskään niin hyvä kuin nyt. Tietty objektiivisuus, ulkoapäin tarkkailu, oli monessa mielessä todella hyvä juttu, sanoo Lyytikäinen.

– Unfairin vetämän prosessin parhaita asioita olivat syvällinen asioiden analysoiminen ja arvojen uudelleentarkastelu. Laitoimme vähän uusiksi sitä, miksi olemme olemassa ja mihin olemme menossa. Tämä antoi meille työyhteisönä todella paljon. Ennen strategiaprosessia moni sanoi, että meillä pitäisi olla yhteinen tahtotila ja tavoite. Nyt se kaikki on strategiassa, ja lopputulos auttaa minua ihan jokapäiväisessä työssäni. Olen saavutuksesta todella ylpeä.

Lue lisää, miten uuden strategian henki toteutuu Hämeenlinnan Teatterin brändiuudistuksessa.

Tämmöistä saatiin aikaiseksi

  • Verkkokysely henkilöstölle ja asiakkaille
  • Syvähaastattelut avainhenkilöille
  • Skenaariotyöskentely nykytila-analyyin pohjalta
  • Strategiaprosessin ja työpajojen fasilitointi
  • Strategian muotoilu ja kirjoitus
  • Vision, mission ja taiteellisen linjan muotoilu
  • Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Psst.. Jos ujostuttaa, voit myös aina lähettää viestin. 🙂

Lisää aiheesta