Koulutusvientikonsepti kansainvälisille markkinoille

Unfairin johdolla tehty liiketoimintamallin kirkastaminen ja ketterä tuotteistus tuotti konkreettiset työkalut kansainvälisen myynnin käynnistämiseen.

Unfairilla on kyky sparrata paitsi liiketoimintaa myös vastata markkinoinnin kokonaisvaltaisesta toteutuksesta kansainvälisille markkinoille.

Maria Haapaniemi
toimitusjohtaja
Polar Partners

Ammattimainen brändi ja viestintä ovat yksi tärkeimmistä ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä, etenkin kun kyseessä on laaja ja osittain aineeton palvelukokonaisuus.

Koulutusviennin myynti- ja asiantuntijayritys Polar Partnersin haasteena oli, miten heidän kehittämänsä uudenlainen koulukonsepti ja koko suomalaisen pedagogian ideologia tuotteistetaan helposti ymmärrettävään ja myytävään muotoon. Brändin ja viestin piti toimia globaalisti, jotta myyntiä on helppo skaalata sekä lokalisoida eri maihin ja kulttuureihin.

Liiketoimintamalli rakennettiin ja testattiin Lean Marketing -menetelmillä

Prosessille asetettiin selkeät ja realistiset tavoitteet. Liiketoimintamallin kirkastamiseen sovellettiin mm. Business Model Canvas -työkalua, jonka pohjalta rakennettiin ensimmäinen versio palvelupaketista, kilpailueduista sekä toimitusmallista ja -sisällöstä. Tehokkaissa työpajoissa porauduttiin markkinan ja bisneksen ytimeen sekä laadittiin ostopersoonat, joita asiakas koeponnisti online-haastatteluilla ympäri maailmaa. Samalla keskustelut avasivat tärkeitä kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin.

Isojen investointien sijaan keskityttiin kuuntelemaan ja oppimaan loppuasiakkailta, kunnes oikea liiketoimintamalli ja viesti löytyi. Palautteen pohjalta opittiin nopeasti mikä myynnissä toimii ja mitä täytyi vielä tarkentaa, jotta ulkomaiset asiakkaat vakuuttuvat suomalaisen koulutuksen ylivoimaisuudesta ja Polarin Partnerin toimituskyvystä.

Työskentely Unfairin johdolla pakotti meidät kirkastamaan liiketoimintamalliamme ja sanomaamme, mikä on helpottanut myyntiä merkittävästi. Emme ole tehneet mitään turhaa, vaan kehittäneet kompakteja työkaluja, joilla Polar Partnersia ja suomalaista koulutusta on helppo viedä maailmalle.

Maria Haapaniemi
toimitusjohtaja

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Lähetä meille viesti:

Lisää aiheesta