WordCampin top 3 tärpit – päivänpolttavat teemat puhuttivat Unfairin polleja

WordCampit ovat maailman ainoita virallisia WordPress-tapahtumia. Tänä vuonna joukko unfairilaisia osallistui syyskuussa Tampereella järjestettyyn WordCamp Finlandiin. Mitä tärkeitä teemoja nousi esiin?

WordCampit ovat informatiivisia, pääosin vapaaehtoisten järjestämiä konferensseja. Euroopan, USAn ja Aasian lippulaivatapahtumien lisäksi järjestetään paikallisia tapahtumia. WordPress-yhteisön puheenvuoroista voi oppia uutta ja samalla verkostoitua.

Tänä vuonna WordCamp Finland halusi koota mukaan koko yhteisön WordPressin käyttäjistä aina suunnittelijoihin ja markkinoijiin asti. Unfairin polleista lähti mukaan muun muassa web-tiimi, graafikoita, viestinnän asiantuntija ja HRD Manager. Minkälaisia oppeja tarttui hihaan ja mitkä puheenaiheet herättivät eniten ajatuksia?

1. Verkkosivustojen ilmastokuormitus ja turvallisuus

Vihreät arvot olivat tapahtumassa vahvasti tapetilla sekä puheenvuoroissa että tapahtuman järjestelyissä, vegaanisesta ruoasta ja järkevistä sponsorilahjoista lähtien. ICT-alasta on nopeasti tulossa suurempi kasvihuonepäästöjen lähde kuin lentoliikenteestä. Mitä voimme tehdä internetin hiilijalanjäljen pienentämiseksi? Unfairin CDO:n ja web-tiimin team leadin Ville Salosen mukaan Internetin hiilijalanjälki oli syystäkin tapetilla sekä puheenvuoroissa että käytäväkeskusteluissa.

– Vihreiden arvojen ja taloudellisten intressien katsotaan usein olevan toisistaan etäällä. Onneksi ympäristöystävällisempään koodiin on helppo pyrkiä, sillä vihreys tulee laadukkuuden sivutuotteena. Mitä laadukkaampaa koodia, sitä vähemmän sen suorittamiseen kuluu aikaa. Säästö näkyy energiankulutuksessa sekä paremman käyttökokemuksen myötä toivottavasti myös kasvavana kassavirtana.

2. Saavutettavuus ja inklusiivinen suunnittelu

Verkkosivujen ja -palvelujen saavutettavuus on vielä monella tapaa lapsenkengissä. Unfairilla on ymmärretty, että yhdenvertainen ja syrjimätön tapa rakentaa palvelua paitsi huomioi käyttäjien monimuotoisuuden myös tuo lisää potentiaalisia asiakkaita yrityksille.

– Huonosti saavutettavat verkkosivut merkitsevät myös potentiaalisten asiakkaiden menetystä. Itselleni tämä oli erityisen tärkeä teema, koska mielestäni saavutettavat ja inklusiiviset eli monimuotoisuuden huomioivat, syrjimättömät verkkosivut ovat vähimmäisvaatimus matkalla kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, toteaa creative Sanna Vaasheimo Unfairin luovan suunnittelun tiimistä.

3. Työuupumuksen tunnistaminen ja ehkäisy

WordCampissa kuultiin puheenvuoro myös huolestuttavasta työelämän trendistä eli työuupumuksesta. Jopa joka neljäs on riskissä uupua. Unfairilla työkuormaa hallitaan roolien ja vastuiden kirkastamisella, hyvän työflow’n mahdollistamisella ja ennakoivalla puuttumisella. Lisäksi pyrimme poistamaan tabuja mielenterveyskeskustelusta. Kuukausittaisella kyselyllä mitataan työflow’hun, jaksamiseen, motivaatioon sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen liittyviä asioita. Kyselyssä on vastausasteikko 1–5, ja jo vastaus 3 on HR:lle reagoinnin paikka.

– Pohdin esityksen aikana, voimmeko erotella työuupumuksen ja uupumuksen. Jos työnantaja katsoo, että uupumus johtuu yksilötekijöistä, kuten yleisestä ahdistuksesta tai yksityiselämän tapahtumista, jäävätkö töissä uupumusta vauhdittaneet ja stressiä lisänneet epäkohdat käsittelemättä ja korjaamatta? Kuinka usein uupumus johtuu vain joko työstä tai vain yksityiselämästä? kysyy Essi Wäck, Unfairin HRD Manager.

Eli…

Tampereella järjestetyssä WordCamp Finlandissa puhututtivat verkkosivujen ilmastokuormitus, saavutettavuus ja inklusiivisuus sekä työuupumuksen ehkäisy.

Kirjoittaja

Ninna Tuhkio

Puhelias viestinnän asiantuntija, joka ei jää sanattomaksi paperillakaan. Pitkä kokemus niin värikkäistä kuin asiapitoisista teksteistä kaikkiin kanaviin – myös englanniksi. Kulkee ilon kautta uusiin seikkailuihin.

Lisää aiheesta