Näin otat rautaisesta sisällöstä kaiken irti digimarkkinoinnin keinoin

Sisällöntuotannon prosessi voidaan kokea joskus työlääksi. Sisällön vaikutuksia ei mitata eikä sen potentiaalia hyödynnetä täysin.Yhdistämällä sisällöntuotanto digimarkkinoinnin prosesseihin sisällöt muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka edistää markkinointiviestinnän ja myynnin tavoitteita sekä toteuttaa markkinointiviestinnän suunnitelmaa. Jokainen sisältö hyödynnetään markkinointiviestinnässä monin eri tavoin, eikä sisältöä vain julkaista tyhjiöön kellumaan ja pärjäämään omillaan.

Suunnittelu:

Suunnitteluvaihe yhdistää yksittäisen sisällön markkinointiviestinnän suurempaan kokonaisuuteen markkinoinnin mittauksen huomioiden. Silloin määritellään kaikelle käytettävälle resurssille oikea suunta, kuten strategiset tavoitteet, digimarkkinoinnin mittarit ja mainonnan budjetti. Nyt on aika myös kytkeä sisältö hakukonemarkkinointiin avainsanojen kartoittamisella. Jo tässä vaiheessa on hyvä ottaa suojalaput silmiltä ja katsoa ympärilleen; mitä muuta sisältöä ja taustamateriaalia on jo olemassa, jota voi hyödyntää ja mihin voi vaikkapa suoraan linkittää? Suunnitteluvaiheessa on hyvä pysähtyä ja hypätä asiakkaan housuihin. Mitä tietoa hän hakee ja miten? Paras tapa saada osviittaa tästä on kysyä nykyisiltä asiakkailta ja oman talon myyjiltä suoraan. Parhaimmillaan vastaus voi yllättää ja tuoda uusia kulmia sisällöntuotantoon, joita kilpailijat eivät ole edes ajatelleet.

Suunnitteluvaiheessa myyjät ovat kultakaivos, jota ei kannata jättää hyödyntämättä. He ovat oman alansa asiantuntijoita ja tuntevat asiakkaan mielen paremmin kuin kukaan muu. 

Tuotanto:

Kun kaikille on selvää tavoitteet, roolit ja vastuut, on aika pistää hösseliksi. Tuotantovaiheessa haastatteluille, valokuva- ja videotuotannoille on selkeät määrittelyt. Näin kaikki tuotantoprosessit voi tehdä samanaikaisesti aikaa säästäen. Mikäli sisältö nojaa vahvasti asiantuntijoiden teksteihin,  on hyvä muistaa esitellä asiantuntijat. Anonyymi, yhtiön takaa kirjoitettu teksti ei välttämättä vakuuta lukijaa sisällön uskottavuudesta. Sisällön vaikuttavuus ja lukijan mielenkiinto tekstiä kohtaan nousee, kun lukija voi kokea luottavansa asiantuntijan osaamiseen aihealueesta.

Kun kaikille on selkeää suureen kuvaan linkitetyt tavoitteet, on sisällön kommentointi rakentavaa ja tuottaa lukijaa kiinnostavaa sisältömarkkinointia. Näin kaikkien aika käytetään hyödyllisiin huomioihin pelkän oikoluvun ja sanavalintojen tuijotteluun. 

Jälkituotanto:

Selkeästi määriteltyjen tavoitteiden avulla jälkituotanto ei aiheuta pullonkauloja sisällön valmistumisessa. Ristiinlinkityksen eri sisältöjen välillä ja digimarkkinoinnin kannalta olennaiset somesisällöt ovat valmiita orgaaniseen ja maksulliseen näkyvyyteen.

Kannattaa vielä tarkistaa konversiopolut ja miettiä voidaanko asiakkaalle tarjota aiheeseen liittyen jotain palvelua. Loistava ristiinlinkitysmahdollisuus on myös referenssit, jotka todistavat artikkelissa esitettyä asiantuntijuutta.

Jälkituotannossa on hyvä varmistaa että artikkelin tekninen puoli on kunnossa. Kuvilla on alt-tekstit, tekstille on määritetty jakokuvat ja metatekstit. Jos kuvatuotantoon on panostettu tai artikkelissa on esimerkiksi infograafeja, alt-tekstit auttavat kuvien näkymisessä Googlen haussa. Älä unohda että hakutulokset eivät suinkaan ole pelkästään tekstisisältöä! 

Markkinointi:

Sisällön julkaisun aikana olennaista on pitää mielessä sisältömarkkinoinnin ja digimarkkinoinnin pitkä häntä. Samaa sisältöä on lähes hulluutta olla kierrättämättä – varsinkin, jos markkinointiviestinnässä on väljyyttä joinain viikkoina. 2-6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä somepostauksesta on sisältöä hyvä tuoda uudelleen esille, vaikkapa uudella kulmalla. Kohdennettu mainonta some-kanavissa ja hakukonemarkkinoinnin keinoin tuo sisällön laajemmalle yleisölle kuin pelkkä orgaaninen näkyvyys yhtiön omissa kanavissa. 

Rohkaise myös asiantuntijoita, erityisesti myyjiä, jakamaan sisältöä. Kun suunnitteluvaiheessa, myynnin näkökulma on otettu huomioon on heidät helpompi sitouttaa sisällön jakovaiheessa. Yrityksen kanavat ja näkyvyys on hyvin rajattua verrattuna henkilöiden saamaan orgaaniseen näkyvyyteen.

Digimarkkinoinnin olennaisena osana on tulosten raportointi ja tulosten perusteella mahdolliset lisäsisällöt. Mikäli sisältö on saavuttanut halutut tavoitteensa, on hyödyllistä pohtia, voiko sisällöntuontantoa jatkaa uudella sisällöllä. Tämä rakentaa yksittäisen sisällön sijaan toisistaan hyötyvää markkinointiviestinnän koneistoa ja mielenkiintoista sisältöä tarjoavaa ostopolkua.

Parhaimmillaan hakukonenäkyvyys ja sisällöntuotanto ruokkivat toisiaan. Hakukonenäkyvyys antaa tietoa ihmisten käyttäytymisestä ja aiheen tiimoilta tehtävistä hauista. Sisällöntuotanto ja asiantuntijoiden haastattelut auttavat löytämään uusia aiheita ja laajentamaan kontekstia. Kun uutta sisältöä saadaan purkkiin voidaan hakukone- ja sosiaalisen median mainonnan avulla levittää tätä sisältöä eteenpäin tehokkaasti. 

Systemaattisella sisällöntuotannolla ja digimarkkinoinnin yhdistelmällä voit tavoitella aidosti alasi ajatusjohtajuutta.

Eli…

Liian suurta painetta ei kannata sisällöntuotannosta ottaa. On parempi lähteä liikkeelle jostain kuin olla lähtemättä liikkeelle ollenkaan!

Kirjoittaja

Henri Mattila

Luonteeltaan utelias strategi, joka haluaa ymmärtää, miten ihmiset käsittävät ja kokevat asioita. Hoivaa uteliaisuuttaan niin töissä kuin kirjojen ja videopelien maailmoissakin.

Juuso Koivuniemi

Juuso on digipilveen sujuvasti sukeltava, kohdennetun verkkomainonnan ja verkon ostopolkujen asiantuntija. Juuso nauttii asiakkaiden bisneksen tukemisesta digitaalisen markkinoinnin keinoin ja kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Hän uskoo, että markkinoinnin automaatio vie yritysten markkinoinnin mitattavuuden uudelle tasolle.

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Mietitään yhdessä, miten voimme tehokkaasti yhdistää sisällöntuotannon ja digimarkkinoinnin prosessit niin, että jokainen sisältöelementti saa ansaitsemansa monipuolisen hyödyntämisen!

Lähetä meille viesti:

Lisää aiheesta