Näin me Unfairilla käytämme tekoälyä arjessa

Generatiivisen tekoälyn sovellus ChatGPT pompsautti tekoälyn ympärillä velloneen keskustelun aivan uusille tasoille keväällä 2023. Tekoälyn hyödyntäminen näyttäisi viimeistään nyt tulleen jäädäkseen tietotyöläisten arkeen.

Miten me unfairilaiset sitten käytännössä hyödynnämme tekoälyä – etenkin generatiivista sellaista? Alle on tiivistetty yleisimmät käyttötapaukset ja työkalut tiimeittäin. Kaikessa toiminnassa noudatamme omia tekoälyn käytön eettisiä periaatteita.

Creativet

Graafiset suunnittelijamme ja AD:mme käyttävät tällä hetkellä tekoälyä apuna varsinkin kuvanmuokkauksessa. Tekoäly hoitaa esim. kuvan taustan jatkamisen yhdessä hujauksessa, kun ennen siihen saattoi kulua tunteja. Tekoälyä hyödyntävät kuvageneraattorit ovat tiimillä toistaiseksi testikäytössä.

Creative-tiimimme käyttää Adoben tekoälyllä varustettuja työkaluja, kuten Photoshopin automaattiset valintatyökalut sekä generatiivinen laajennus ja täyttö. Lisäksi käytössä ovat muun muassa ChatGPT, Google Bard ja Kawping sekä videotuotannossa Keyperin kaltaiset sovellukset. Tulevaisuudessa tiimi aikoo hyödyntää myös muun muassa Midjourneyta tai Stable Diffusionia kuvien generoimiseen, Galileo AI:ta web-asetteluiden luomiseen Figma-sovelluksessa sekä D-id:tä sekä Runwayta videoiden generoimiseen.

Viestijät

Viestinnän asiantuntijamme ja copywriterimme käyttävät tekoälyä eritoten ideointiin, yksittäisten sisältöjen rakenteiden hahmotteluun ja isojen tekstimassojen tiivistämiseen. Myös käännöstöissä tekoälystä voi olla osaavissa käsissä apua. Valmista suomenkielistä tekstiä tekoäly ei vielä aivan briljantilla tasolla tuota, joten tekstin tuottamisessa ohjakset täytyy olla tiukasti ihmisen hyppysissä. Työkaluista tiimi käyttää muun muassa ChatGPT:tä ja Google Bardia.

Web-devaajat

Web-tiimimme hyödyntää generatiivista tekoälyä apuna koodin kirjoittamisessa. Tekoälyn avulla on jo mahdollista tuottaa melko luotettavasti käyttökelpoisia koodinpätkiä, ja tekoälystä on apua myös koodiin liittyvien kysymysten selvittelyssä. Aivan omilleen tekoälyä ei kuitenkaan koodinkaan kanssa voi jättää eli tuotettu koodi täytyy käydä läpi ja tarkistaa. Tiimi käyttää ahkerasti sekä GitHub Copilotia että ChatGPT:tä.

Digimarkkinoinnin asiantuntijat

Digitiimimme hyödyntää tekoälyä monella alueella, kuten mainonnan optimoinnissa, kampanjasisältöjen luomisessa ja data-analyyseissä. Suurimmassa osassa mainostyökaluista tekoäly on jo jollain tavalla sisäänrakennettuna, jolloin mainonnan tekijän vastuulla on opettaa tekoälyä ja seurata sekä testata sen tekemisiä. Digitiimimme seuraa tiiviisti Googlen ja muiden hakutyökalujen suhtautumista AI-tuotettuun sisältöön. Tiimi hyödyntää säännöllisesti mainostyökalujen lisäksi ChatGPT:tä esimerkiksi kampanjaideoiden ja mallien sparraukseen ja Microsoft Claritya sivuston käytettävyyden kehittämiseen.

Strategit

Strategiatiimimme käyttää tekoälyä asiakasymmärryksen lisäämisessä, laajoihin markkinatutkimuksiin ja analyyseihin liittyvissä tehtävissä sekä sparriapuna ideoinnissa ja vaikkapa sopivien sanamuotojen ja synonyymien etsimisessä. Työkaluihin kuuluvat Google Bard, ChatGPT sekä Microsoft Clarity ja Semrushin tekoälytyökalut.

Hallinto ja HR

Hallinto ja HR hyödyntävät tekoälyä etenkin raportoinnin automatisoinnissa ja analysoinnissa. He käyttävät työssään apuna ChatGPT:tä ja Google Bardia. Tiimin tavoitteena on, että rutiinityötehtäviä pystytään tulevaisuudessa jonkin verran automatisoimaan, jotta aikaa voi entistä enemmän kohdistaa ihmisten kohtaamiselle.

Suhtaudumme Unfairille tekoälyn tuomaan muutokseen myönteisesti. Uskomme, että se antaa meille mahdollisuuden keskittyä entistäkin enemmän luovuuteen ja strategiseen ajatteluun – eli juuri niihin asioihin, joissa olemme hyviä.  Se ei välttämättä tarkoita työmäärän vähenemistä tai kustannusten alenemista, vaan aiempaa pidemmälle mietittyjä, innovatiivisempia ja vaikuttavampia toteutuksia.

P.S. Kuten ehkä arvasit, tämän artikkelin kuva on luotu generatiivista tekoälyä apuna käyttäen. Myös tekstien tuotannossa on hyödynnetty apuna tekoälyä.

Eli…

Unfairilaiset hyödyntävät tekoälyä, erityisesti generatiivista tekoälyä, eri tiimeissä monin eri tavoin. Kaikissa toiminnoissa noudatetaan eettisiä periaatteita tekoälyn käytössä, ja tekoäly toimii tukena, ei korvauksena ihmistyölle. Unfairin tiimit näkevät tekoälyn mahdollisuutena keskittyä luovuuteen ja strategiseen ajatteluun, luoden innovatiivisempia toteutuksia.

Kirjoittaja

Matias Ojanperä

Viestijä ja copywriter, joka tykkää luoda oivaltavia mainoskonsepteja ja vaikuttavia tekstejä kaikkiin kanaviin. Tiimipelaaja, joka syttyy yhteisistä onnistumisista. Vapaa-ajallaan potkii palloja ja selaa sivuja.

Lisää aiheesta