Viestintä uuden toimitusjohtajan aloittaessa

Työyhteisö kasaa monenmoisia odotuksia tuoreen toimitusjohtajan kontolle. Siksi ensihetket uudessa yhteisössä ovat herkkiä. Strategimme Kati Huhta-aho listaa blogipostauksessaan, millaisia kysymyksiä pohtimalla avainhenkilö voisi valmistautua ensimmäisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Tänään hän aloittaa. Uusi toimitusjohtaja asettuu kateederin taa ja avaa mikin. Jännitys väreilee ilmassa. Työyhteisö on kasannut monenmoisia odotuksia uuden avainhenkilön kontolle ja on nyt pelkkänä korvana. Kun kerran kaikki johtaminen on viestintää, mitä merkitystä viestinnällä on uuden toimitusjohtajan aloittaessa tehtävässään? Esimerkiksi tällaisia:

1. Luottamuksen rakentuminen.

Valitun henkilön menneet meriitit eivät juuri nyt paljon paina, sillä johtajavaihdos organisaatiossa on aina muutostilanne. Siksi kollektiivinen luottamuksen tunne on horjunut – joko paljon tai vähän.

Millä tavoin uusi johtaja voi yrittää vaikuttaa luottamuksen vahvistumiseen ensimmäisissä vuorovaikutustilanteissa? Ratkaisu tiivistyy hyvään valmistautumiseen. Valmistautumalla huolellisesti voi olla johdonmukainen ja vaikuttava. Toisaalta ymmärtämällä, että ensiesiintyminen on vuorovaikutustilanne. Siis vuoro-vaikutus. Tilanne, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa.

Kokonaisuutta kirkastavia kysymyksiä voivat olla:

 • Mikä on tavoitteesi?
 • Entä viesti yleisölle?
 • Miten argumentoit?
 • Mikä on viestintätyylisi?
 • Miten havainnollistat viestiäsi?
 • Miten varmistat, että pääviestini erottuu ja on mieleen jäävä?
 • Mikä on tunnetavoitteesi, jota haluat vahvistaa kuulijoissa?
 • Mitä kerrot tässä hetkessä johtamistyylistä?

Luottamusta rakentaa myös näkyvillä olo. Jos uusi toimitusjohtaja onkin lähellä ja läsnä johtoryhmälle, tuotannon väellä tai vakituisesti etänä töitä tekevillä voi olla jo toinen kokemus.

Siksi uuden toimitusjohtajan on hyvä selvittää heti alkuunsa yrityksen olemassa olevat viestintäkäytännöt ja suunnitella oheen omat käytännöt, joilla tavoittaa kaikki työyhteisön jäsenet.

2. Tulevaisuuskuvan ja agendan avaaminen.

Ensiesiintyminen on hetki, jossa kuulijakunta odottaa näkevänsä sumun takaa auringonsäteen. Vaikka uusi suunta ei tosiasiassa olisikaan täysin kirkas, tämä on kuitenkin hetki, jolloin kaikkien katseet ovat tulevaisuudessa.

Jos tuore toimitusjohtaja tyytyy vain ns. kilistelemään lusikkaa kahvikupissa, eikä anna yhtään konkreettisia näkemyksiä ja linjauksia ensimmäisinä kuukausina, johto tulee antaneeksi paljon tilaa yhteisön huhuille ja spekulaatioille. ”Annetaan kaverin asettua ensin taloksi” -ajat ovat ohi.

Joten, ennen ensiesiintymistä mietittäviä kysymyksiä olisivat esimerkiksi:

 • Miten luonnehdit tulevia tavoitteita?
 • Mitä konkreettista kerrot lähikuukausien agendasta?
 • Mikä on tunne, jonka yhtiön tulevaisuudesta haluat antaa kuulijoille?

3. Odotusten hallinta.

Uuden toimarin harteille on kasattu paljon isoja ja pieniä odotuksia jo ennakolta. Ensiesiintymisessä odotuksia kasaantuu lisää.

Odotuksien hallinnan näkökulmasta mielekkäitä kysymyksiä ovat:

 • Jos kerrot haluavasi kuulla ihmisiä laajasti, miten pidät huolen, että näin myös tapahtuu?
 • Jos kerrot vaalivasi avointa, rehellistä ja läpinäkyvää viestintää, ymmärrätkö, minkälaista arjen toimintaa yhteisö odottaa sinulta?
 • Jos kerrot arvostavasi yhteistyötä, eli yhteistä työtä, miten osoitat tämän?
 • Miten teet näkyväksi edistysaskeleita, jota tuloksia janoava yhteisö odottaa?

Vallitsevat normit ja toimintatavat, viralliset ja epäviralliset arvot – siis kulttuuri –vaikuttavat kaikki yhteisön tekemiin tulkintoihin. Ne vaikuttavat taustalla myös silloin, kun toimitusjohtaja vaihtuu. Yrityskulttuuri on maaperä, joka joko kuihduttaa tai vahvistaa yhteisön yhteisestä työstä kasvavia hedelmiä.

Siksi – tutustu yritykseen myös kulttuurin näkökulmasta ja tunne maaperä, jotta ymmärrät asiayhteydet, riippuvuussuhteet ja epäviralliset verkostot. Näin tiedät, mitä edessä odottaa.

Eli…

Uuden avainhenkilön aloittaessa viestinnän avulla voi rakentaa luottamusta, avata tulevaisuuskuva ja agendaa ja hallita odotuksia. Jatketaan juttua! Ota yhteys: kati.huhta-aho@unfair.fi

Kirjoittaja

Kati Huhta-aho

Epätäydellisessä maailmassa toimii vain keskeneräisiä yrityksiä. Paljon riittää siis tehtävää! Työ markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijana on opettanut, että yrityksissä syntyy enemmän liikettä & toimintaa strategisen viestinnän keinoin. Työn merkityksestä ja yrityskulttuurin kysymyksistä kiinnostunut sosiologi, joka pyrkii valppaasti etsimään uusia näkökulmia yritysten arjen ilmiöihin.

Lisää aiheesta