Johtaja – stressi tuhoaa tärkeimmän työkalusi!

Tänään 6.11. vietetään stressitietoisuuden päivää. Paljon puhuttu stressi on työpaikoilla yleinen ilmiö ja monet sanovatkin saavansa paremmin asioita tehtyä pienen paineen alla. Mukava kiirus on toki motivoiva tekijä, mutta kun kuormitus menee yli, positiivinen paine muuttuu pitkäkestoiseksi stressiksi, jonka sivuvaikutuksista oma työ kärsii.

Kirjoitan tällä hetkellä pro gradu -tutkielmaani stressistä ja sen vaikutuksesta johtajan vuorovaikutukseen. Olen gradua varten kerännyt johtajien kokemuksia, ja monet vastanneet luettelevat kärsivänsä stressaantuneina monenlaisista fyysisistä oireista, kuten univaikeuksista. Isolla osalla stressi aiheuttaa haittaa myös sosiaalisiin tilanteisiin – on vaikeaa keskittyä kuuntelemaan ja vuorovaikutustilanteet muiden kanssa koetaan kuormittavina.

Johtajan työkalupakissa palautumisen taidot ja stressinsietokyky ovat oleellisia, koska suurin osa johtajan työstä tapahtuu tänä päivänä vuorovaikutuksessa – on tavoitteisiin kannustamista, tehtävien delegoimista, työntekijöiden motivoimista ja tilanteen hahmottamista. Kun vuorovaikutus työntekijöiden kanssa heikkenee, koko työyhteisön työstä suoriutuminen kärsii. Onnistunut vuorovaikutus onkin johtajan tärkein työkalu. Ilman sitä tiimi harhailee kukin omiaan.

Johtaja on esimerkki stressaantuneenakin

Stressin tarkoitus on pelastaa meidät uhkaavasta tilanteesta. Sen avulla selviämme hetkellisestä painetilanteesta, mutta se kaventaa katsontakykymme ja tappaa luovuutemme. Pitkittyneessä stressitilassa olemme ärtyneitä, turhautuneita, huonomuistisia ja levottomia. Myös tunteiden tulkinta ja säätely kärsivät, ja stressaantuneena muista eristäytyminen tuntuu hyvältä ratkaisulta. Ei siis kovin toivottuja ominaisuuksia työpaikalla.

Stressaamiseen taipuvaisena työntekijänä yllätyn aina positiivisesti, jos johtaja kertoo avoimesti omasta stressistään tai palautumisen tarpeesta. Näin on käynyt myös täällä Unfairilla. Olen ymmärtänyt, että tässä työyhteisössä on hyväksyttävää ilmaista, jos kuormaa on liiaksi. Johtajien esimerkin myötä suhtaudun myös omaan palautumisen tarpeeseeni vakavammin ja armollisemmin. Avoimen keskustelun ansiosta olen lisäksi ymmärtänyt, että johtajan hermostunut käytös tai kuuntelemattomuus ei ole minusta tai työsuorituksestani johtuvaa, vaan liiallisen kiireen aiheuttamaa.

Olen onnellisessa asemassa, että meillä täällä Unfairilla on kaksi tasavertaista johtajaa. Toimarimme Johanna kirjoitti mallista aikaisemmin johtajuuden näkövinkkelistä, mutta myös minulle työntekijänä kahden johtajan malli on toimiva. Olen reilun vuoden aikana oppinut, että jos kaipaan stressaantuneena työkuormani alla tukea, käännyn Johannan puoleen, ja kun haluan työstäni yksityiskohtaista palautetta, menen Tarun puheille. Monissakaan työpaikoissa ei ole tällaista valinnan luksusta, vaan yhden johtajan on taivuttava moneen rooliin. Juuri siitä syystä avoin keskustelukulttuuri ja stressinhallinta ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Pidä huolta itsestäsi!

Johtaja, pyri etsimään omat toimivat keinosi stressin varalle. Viestintä on jo muutenkin tarpeeksi hankalaa, ja väärinkäsityksiltä on välillä mahdoton välttyä. Et tarvitse arkeesi stressiä, joka pahimmassa tapauksessa tekee sinusta hermostuneen mikromanageeraajan tai sosiaalisten tilanteiden välttelijän. Pidä siis huolta itsestäsi!

Alla listattuna muutamia vinkkejä, joilla voit lieventää stressiä tässä ja nyt sekä parantaa vuorovaikutusta työpaikalla. Jos kaipaat lisävinkkejä työpaikan vuorovaikutuksen kehittämiseen, kurkkaa myös järjestämämme koulutukset aiheesta.

1.     Hengitä

Esimerkiksi Youtube on pullollaan lyhyitä mindfulness-harjoituksia, jotka helpottavat kehon stressitilaa välittömästi.

2.     Sulje puhelin – siis ihan oikeasti, sulje puhelin

Sinun ei tarvitse olla tavoitettavissa ihan joka hetki. Anna aivoille armoa ja keskity yhteen asiaan kerrallaan. Jätä puhelin (ja mahdollisesti myös läppäri) pois niistä palavereista, joissa olet tiimisi kanssa tekemisissä. Näin et voi vilkuilla puhelinta edes vahingossa ja olet enemmän läsnä tilanteessa.

3.     Priorisoi

Tee lista huomiota vaativista asioista ja lajittele työt tärkeysjärjestykseen. Mieti myös mitkä asiat oikeasti vaativat huomiotasi tässä ja nyt. Onko sillä hetkellä tärkeämpää laskujen hyväksyminen vai tukea kaipaavan työntekijän kuunteleminen?

4.     Nuku

Uni on kehosi tärkein palautumisen keino. Arvosta siis untasi ja sille varattua aikaa.