Yrityksen strategia ei ole sisäinen asia – tee se näkyväksi mediaviestinnän avulla

Onko mediaviestintä pölyttynyttä ja vanhentunutta? Ei missään tapauksessa. Suomalaisista lähes jokainen 15 vuotta täyttänyt lukee sanomalehtiä. Etenkin digitaalisten sanomalehtien suosio on huima, sillä niitä lukee yli 90 % suomalaisista.

Mediaviestinnän avulla yritys tavoittaa luotettavissa kanavissa paljon ihmisiä ja tekee strategiansa tunnetuksi. Perinteisiin medioihin luotetaan Suomessa edelleen paljon. Mutta mistä lähteä mediaviestinnässä liikkeelle?

Hio strategia kuntoon

Strategiasta on hankalaa viestiä, jos strategia on vaikeasti ymmärrettävä. Aluksi yrityksen strategiasta pitää siis tehdä selkeä, helposti ymmärrettävä ja konkreettinen. Tiivistäkää se yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa arvolupaukseksi tai ydinviesteiksi yhdelle dialle. Hyvä esimerkki tästä on suomalaisen kahvipalvelu Slurpin arvolupaus: ”Tuoretta pienpaahtimokahvia makusi mukaan suoraan postiluukkuusi.” Se nimeää tuotteen (pienpaahtimokahvi), kohderyhmän (tuoretta kahvia suosivat) ja palvelun hyödyn (vaivattomuus).

Hyödyllisiä työkaluja strategian konkretisoimiseen ovat myös Message House ja strategiakuva. Ne auttavat syventämään, johdonmukaistamaan ja visualisoimaan viestiä.

Kun ydinviestit on kiteytetty, on aika kirkastaa se, kelle niistä puhutaan. Ota avuksi asiakaspersoonat, joiden avulla opit tuntemaan kohderyhmäsi entistäkin paremmin. Saat selville asiakkaan ongelmat ja sen, miten yrityksesi voi auttaa heitä. Mediaviestinnässä asiakaspersoonien tunteminen auttaa hahmottamaan, mitä medioita asiakas käyttää eli missä yrityksen tulisi näkyä.

Muista, että mediaviestinnän kohde ei ole toimittaja, vaan median käyttäjä, jota toimittaja edustaa. Älä siis mieti, mikä toimittajaa kiinnostaa, vaan mikä lukijaa ja kuulijaa kiinnostaa.

Puhu itsestäsi, mutta älä itsekkäästi

Mediaviestinnässä pitää huomioida viestin vastaanottajan näkökulma. Tämä onnistuu onneksi helposti, kun asiakaspersoonat on jo määritelty. Mieti siis, mitä tiedotteen lukija tai kuulija haluaa tietää, älä sitä mitä haluat kertoa. Laadi tiedote niin, että koukutat toimittajan lukijoita tai kuulijoita kiinnostavalla näkökulmalla eli tiedotuskärjellä, ja paketoi viestiin se, mitä haluat yrityksestäsi kertoa.

Käytä toimittajaa kiinnostavina koukkuina uutiskriteereitä, joita ovat merkityksellisyys, kiinnostavuus, läheisyys, poikkeuksellisuus, laajuus ja ajankohtaisuus: Ota kantaa ajankohtaisiin ilmiöihin, ja kerro miten omassa yrityksessäsi toimitaan. Korosta aiheen merkityksellisyyttä juuri tietyn paikkakunnan ihmisille.

Anna kasvot mediaviestintään

Myös mediaviestinnässä pätee se, että ihminen kiinnostaa enemmän kuin kasvoton organisaatio. Viesti ihmiseltä ihmiselle. Anna mediaviestinnälle kasvot yrityksen sisältä ja rakenna yrityksen ajatusjohtajuutta sen asiantuntijoiden kanssa. Median luottokommentoijaksi pääsee tarttumalla avuliaasti haastattelupyyntöihin, ottamalla kantaa ja olemalla aktiivinen median suuntaan.

Viestimällä ymmärrettävästi ja tiiviisti sekä yhdistämällä iso kuva, esimerkiksi liiketoiminnan tavoitteet tai alan trendit ja pienet yksityiskohdat, kuten viimeaikaiset tapahtumat, saa median innostumaan. Muista ennakoida, sillä mediaa kiinnostaa enemmän tulevat kuin menneet asiat. Toimittaja kertoo esimerkiksi mieluummin tulevasta tapahtumasta kuin menneestä. Näin hän palvelee median kuluttajia, kun kiinnostuneet voivat osallistua tapahtumaan.

Muista myös seurata ja mitata onnistumisia, jotta opit, millaiset viestit saavat parhaiten huomioita missäkin mediassa.

Mediaviestinnässä onnistumisen avaimet:

  • Kiteytä strategiset ydinviestit.
  • Tunne asiakkaasi ja heidän käyttämänsä mediat.
  • Tunnista asiantuntijoittenne erityisalat ja rakenna ajatusjohtajuutta.
  • Luottaa keskusteluilmapiiriä ja tartu mahdollisuuksiin.
  • Hyödynnä uutiskriteereitä.
  • Huomio vastaanottajan näkökulma ja muotoile tiedostuskärki.
  • Seuraa ja mittaa onnistumisia.

Lisää aiheesta pääset oppimaan Mediaviestinnän ABC -verkkokurssillamme. Asiantuntijoidemme Ilona Mäki-Maukolan ja Emilia Särkiniemen suunnittelemalla kurssilla pääset sukeltamaan mediaviestinnän saloihin, ja saat sen tekemiseen paljon käytännönläheisiä vinkkejä.