Timanttisia tuloksia lyhyessä ajassa – Liini sprintti

Voiko asioita tehdä toisin? Onko kiire itseisarvo? Miksi projektit aina venyvät? Nämä ovat isoja kysymyksiä yritykselle, jonka missiona on rakentaa unelmien markkinointitoimistoa, jossa ihmiset ja asiakkaat voivat hyvin. Yleensä syy kiireen ja asioiden venymisen takana on kalenteriruuhka, jonka yhteensovittaminen on toisinaan mahdotonta.

Liinin sprintin idea on kytenyt meillä pitkään. Historiasta on hyviä kokemuksia Business Campeista, joissa yrityksien liikeideoita on hiottu muutama päivä maaseudun rauhassa. Yhden yön ihme on todistanut sen, että asiakkaan strategiakuva on mahdollista mallintaa vuorokauden aikana yhdeksi kuvaksi. Miksi tätä ei siis voisi toteuttaa myös muissa projekteissa? Kun tämä kysymys nousi meillä reilu vuosi sitten pohdintaan, oli juuri tullut ulos Google Venturesin kehittämä Design Sprintmalli. Design Sprintin ajatuksia hyödyntäen rakensimme oman ketterän versiomme, Liinin sprintin.

Tärkein tavoite sprinttimallissa on saada asiakkaan tiimi ja oma tiimimme tekemään töitä hyvin tiiviisti. Kun projektille laitetaan lyhyt aikarajoitus, jatkuvan kommunikoinnin merkitys kasvaa. Silloin projektin tahti pysyy koko ajan tehokkaana, eikä väliin tule turhia laaksoja. Sprintissä tekijöille annetaan lupa keskittyä vain yhteen asiaan, ja heidän kalentereistaan karsitaan kaikki muu pois. Siten luovuudelle jää enemmän tilaa ja aikaa kehittyä.

Olemme hyödyntäneet Liiniä sprinttiä asiakkaillemme muun muassa verkkosivustoihin ja lanseerauskampanjoihin, sekä suunnitelleet sitä hyödyntäen brändi-ilmeitä, asiakaslehtiä ja tuotekatalogeja. Esimerkiksi web-sivustoprojekti kestää usein noin kuusi kuukautta, mutta sprinttimallin avulla se voidaan rutistaa jopa 1-3 kuukauteen – eikä laadusta tingitä silti yhtään.

Design Sprintin synty: uusi toimintamalli onnistuneen kokeilun kautta

Design Sprintin isä, Jake Knapp, kyllästyi Googlella työskennellessään hyvin yleiseen ongelmaan: asiat eivät edenneet. Jos halusi jotain uutta, se kesti monta kuukautta.

Kehittäessään kiireen alla Google Hangouts -palvelua hän päätti kokeilla, mitä tapahtuu, jos kaikki tekijät laitetaan työviikon ajaksi samaan huoneeseen.

Viiden päivän aikana Knapp onnistui luomaan työskentelyä tukevan flow-tilan, jossa tuloksia syntyi tehokkaasti. Ryhmä määritteli ongelman, ideoi suuren määrän ratkaisuja sekä työsti ja testasi valittua ratkaisua. Lopulta valmiina oli prototyyppi, joka oli valmis esiteltäväksi ennen tuotteen lopullista kehitystä. 

Jake Knappin aikataulu Design Sprintille:

Day 1: Define the challenge, produce the solutions
Day 2: Vote solution, Create Storyboard
Day 3: Prototyping day
Day 4: Testing
Day 5: Feedback

Liini sprintti joustaa asiakkaan tarpeen mukaan

Unfairin liini sprintti on meidän näköisemme yhdistelmä Design Sprint -mallia, Business Model Canvasia ja The Lean Start Up -mallista tuttuja työkaluja. Olemme kehittäneet sprinttimallia asiakkaidemme näkökulmasta, ja muovaamme esimerkiksi sprintin pituutta tapauskohtaisesti, kunkin asiakkaan tarpeet huomioiden. 

Sprintissä tuloksia saadaan hyvin ketterästi verrattuna perinteisiin malleihin, joissa ensin tehdään valmista ja sen jälkeen esitellään huolellisesti hiottu lopputulos. Sprintin tavoitteena ei ole saada aikaan lopullista tuotosta vaan esimerkiksi rautalanka tai kampanjaidea, jota ensin testataan ja iteroidaan asiakkaan kanssa. Sprintin jälkeen lähdetään tekemään käytännön toteutusta.

Hukkaako liineys luovuuden?

Välillä kuulee kommentteja siitä, että tämän tyylinen toimintamalli vie pohjan luovuudelta ja tuottaa keskikertaista tulosta. Toki malli ei sovi kaikkiin tilanteisiin ja arvio toimintamallista tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Ja jos ajatellaan, että esimerkiksi Yhden yön ihmeen stratgiacampille mennään takki auki ja käsiä heilutellen, ollaan väärässä. Jotta liini malli on mahdollinen, vaatii se erittäin hyvät pohjatyöt, yhteisen vision asiakkaan kanssa sekä tarkan suunnitelman, kuinka sprintti viedään läpi. 

Päinvastoin kuin epäillään, tämä tiukka rutistus on usein erittäin hyvä paikka keksiä uusia, luovia ideoita. Vaikka sprintin kulku on tarkkaan suunniteltu, saa luovuus tilaa juurikin silloin, kun tiimin ei tarvitse keskittyä toisiin projekteihin yhtä aikaa. Kun on lupa keskittyä yhteen asiaan, pääsee luovuus valloilleen eri tavalla, jolloin myös uudet, villitkin ideat saavat tilaa syntyä.

– Tiimi sai nopeasti juonesta kiinni ja pystyin alusta saakka luottamaan, että asiat menevät Unfairin käsissä oikeaan suuntaan. Rohkeista ideoista huolimatta punainen lanka säilyi johdonmukaisena koko työskentelyn ajan. Pisteet siitä – nukuin yöni hyvin.

-Katta Heikkilä, hub manager, MOW Supernova

Sprintissä tarvitaan herpaantumatonta läsnäoloa

Sprintti on vaativa mutta erittäin palkitseva toimintamalli. Unfairin tiimiltä se vaatii ennakkovalmistautumista, keskittymistä, syvää paneutumista ja kalenterin raivaamista tyhjäksi, mutta myös asiakkaan osuus on erittäin tärkeä.

Asiakkaan on valmistauduttava vastaamaan kiperiin kysymyksiin sekä oltava läsnä ja käytettävissä koko sprintin ajan. Kaikkein kriittisin on ensimmäinen workshop-päivä, sillä se onnistuu vain, jos asiakas on mukana koko päivän ajan. 

Seuraavina päivinä asiakas ja Unfairin tiimi tapaavat kasvokkain yhteisissä tilannekatsauksissa, ja muina aikoina asiakkaan on hyvä olla helposti tavoitettavissa. Ideoiden testauksen ja tarkentavien kysymysten ansiosta aikaa ei turhaan käytetä vääriin asioihin, vaan työ etenee koko ajan.

Sprintin hienous piilee kuitenkin yhteistyössä ja nopeissa konkreettisissa tuloksissa. Asiakas voi vaikuttaa heti näkemäänsä, molemmilla on mahdollisuus haastaa, kysyä ja kyseenalaistaa. Tiivis tekeminen luo pohjan luottamukselle, jonka jälkeen on helppoa jatkaa yhteistyötä. Aikana, jolloin työn sirpaleisuus korostuu ja päivät muodostuvat useista eri tehtävistä, on mahtava saada keskittyä viikon ajan yhteen projektiin. Työhyvinvoinnillinen näkemys, jota ei voi yhtään vähätellä.

Esimerkki sprinttiviikon rungosta web-sivustoprojektissa 

Päivä 1 

Ensimmäisen päivän asiakas ja Unfair viettävät yhteisessä, työpäivän mittaisessa workshopissa. Sen aikana käymme läpi muun muassa sivuston nykytilan sekä kiteytämme kilpailuedut ja asiakaspersoonat. Lisäksi työstämme rautalankamallin sivuston rakenteesta ja päätämme jokaisen sivun keskeiset sisällöt. Unfairin tiimi jatkaa usein työskentelyä vielä iltamyöhään. Tämä on se kohta, jossa pulssi ja stressitasot hetkellisesti nousevat.  

Päivä 2

Aamulla Unfair esittelee ensimmäiset versiot etusivun layoutista, ydinviestin kiteytyksestä ja asiakaspoluista. Asiakas saa eteensä jotain hypisteltävää. Materiaalia käydään läpi yhdessä ja usein tässä vaiheessa käy niin, että pallottelemme vielä uudelleen asiakkaan bisnestä, epäreilua kilpailuetua sekä sitä, miten kiteytämme sen kohderyhmälle osuvaksi viestiksi. Tämä on kaikkein tärkein ja epäreiluin kohta koko mallissa. Yhteisen pöydän äärellä keskitymme kehittämään asiakkaan bisnestä. Kun ensimmäinen iterointikierros on saatu maaliin, jatketaan töitä jälleen oman tiimin kanssa. Tässä kohtaa usein syke tasaantuu, koska yhteinen suunta on tiedossa.  

Päivä 3 

Illalla olemme huomanneet, että töitä on paljon ja uni jää vähille, mutta aamulla on hieno lähteä esittelemään asiakkaalle ensimmäistä versiota alasivujen layouteista sekä etusivulle tehdyistä muutoksista. Jälleen tiedossa hyvää debattia asiakkaan kanssa. Asiakkaan ja Unfairin tiimi hioutuu tekemään töitä yhdessä. Iltapäivä ja mahdollisesti vielä ilta tehdään töitä päivällä sovittujen muutoksien eteen.

Päivät 4–5 

Mahdollinen aineistojen loppusilaus toteutetaan Unfairin toimistolla viikon loppuun mennessä. Google-kampanjat luodaan sivuston teknisen toteutuksen valmistuttua. Viiden päivän aikana tulee koko ajan pitää mielessä, että viikon lopussa tulee olla valmiina jotakin konkreettista. Sen ei tarvitse olla lopullinen versio, vaan testaajille esiteltävä karvalakkimalli riittää. Tärkeintä on, että meillä on yhteinen visio, mitä seuraavaksi tehdään. Asiakkaan ja Unfairin tiimit ovat hioutuneet yhteen, mikä helpottaa viikon aikaisen tuotoksen toteutukseen viemistä ja yhteistyötä jatkossa. 

Olemme tehneet Liini sprintti -aiheesta myös jakson Epäreilun hyvään podcastiimme! Jaksossa pureudutaan tarkemmin konkreettisten esimerkkien kautta, milloin sprinttimalli on erityisen toimiva ratkaisu, ja missä tapauksissa se taas ei ole paras vaihtoehto.

Jakson pääset kuuntelemaan täältä.