Mikä on HubSpot ja miksi se hyödyttää juuri sinua?

HubSpotissa markkinointi, myynti, asiakkuudenhallinta ja asiakaspalvelu yhdistyvät kokonaisuudeksi, jonka avulla mitattavuus lisääntyy ja tulokset parantuvat.

HubSpot on markkinoiden johtava markkinoinnin automaatiojärjestelmä, ja esimerkiksi Suomessa sen markkinaosuus vuonna 2019 oli 36,6 %.  Järjestelmän suosion syy piilee sen monipuolisuudessa: se nivoo yhteen paikkaan markkinoinnin, myynnin, asiakkuudenhallinnan sekä asiakaspalvelun tärkeimmät työkalut. HubSpotista on mahdollista ottaa käyttöön vain valikoituja osa-alueita, mutta parhaat tulokset saavutetaan, kun se läpileikkaa koko yrityksen.

HubSpot tehostaa markkinointia ja helpottaa mitattavuutta

HubSpot, kuten markkinoinnin automaatio ylipäätänsä, pohjaa vahvasti inbound-ajatteluun, jossa asiakkaan kiinnostus herätetään osuvilla ja hyödyllisillä sisällöillä. Sisältöjen avulla asiakasta kuljetetaan eteenpäin ostopolulla ja lopulta hän on tarpeeksi lämmin varsinaiseen kaupan klousaamiseen. Yksi HubSpotin keskeisistä ominaisuuksista on juuri sisältömarkkinoinnin automatisointi: sen avulla asiakkaille voidaan tarjota oikeaa sisältöä, oikeaan aikaan, oikeassa kanavassa ja vieläpä personoidusti.

Sisällöntarjonnan automatisoinnin lisäksi HubSpotin Marketing Hub -osio sisältää työkaluja muun muassa sosiaalisen median markkinointiin, sähköpostimarkkinointiin ja laskeutumissivustojen sekä toimintakehotteiden (CTA) luomiseen. Sen avulla moni markkinoinnin toimenpide sujuu nopeasti ja yhden järjestelmän sisällä.

Mikä tärkeintä, HubSpot tehostaa markkinoinnin tuloksien seuraamista ja mittaamista. Järjestelmästä on suora integraatio Facebookiin, LinkedIniin ja Google Adsiin, mikä edistää markkinointikampanjoiden ja kanavien mitattavuutta. ROIn laskemista helpottaa myös se, että erilliset toimenpiteet voidaan niputtaa yhdeksi kampanjaksi, jolloin saadaan selville niiden yhteenlaskettu vaikuttavuus.

Hyvin suunnitellut markkinoinnin automaation prosessit takaavat laadukkaat liidit

 HubSpot ei ole vain markkinointiosaston etuoikeus, sillä täysimittaisesti käytettynä se tehostaa myös myynnin tavoitteiden saavuttamista. Kun markkinointi ja myynti yhdessä määrittelevät automaatioprosessit ja -toimintatavat, ovat myynnille saapuvat liidit aidosti potentiaalisia, riittävän lämpimiä sekä valmiita kaupan klousaamiseen.

Kyse ei kuitenkaan ole vain saumattomasta myyntifunnelista markkinoinnin ja myynnin välillä. HubSpotin Sales Hub -kokonaisuus sisältää suoraan myyjiä helpottavia työkaluja kuten sähköpostipohjia, joiden avulla myös myynnin toimenpiteitä voidaan automatisoida. Asiakkaan kontaktoimista juuri oikealla hetkellä helpottaa se, että myyjä voi tilata itselleen HubSpotista ilmoitukset, jotka kertovat, kun potentiaalinen asiakas klikkaa linkkiä tai avaa sähköpostin.

Myös asiakkaille henkilökohtaisesti lähetettävät viestit on mahdollista automatisoida: asiakkaalle voidaan lähettää esimerkiksi automaattinen muistutusviesti, jos hän ei ole avannut tarjousta. Halutessaan myyjät voivat jakaa kalenterinsa yrityksen kotisivuilla, jolloin potentiaalinen asiakas voi varata itselleen sopivan tapaamisajan helposti ja nopeasti.

Kattava näkymä asiakkuudenhallintaan

Laadukas ja helppokäyttöinen CRM auttaa hallitsemaan ja johtamaan asiakassuhteita, ja erityisen tärkeä työkalu se on silloin, kun myyntiprosessia halutaan analysoida ja kehittää. HubSpotin CRMssä myyntiprosessia voidaan hallita kattavasti ja läpi koko organisaation aina liidien hankinnasta kauppojen klousaamiseen ja nykyisten asiakkuuksien hoitamiseen asti. Asiakkaita voidaan järjestää liidin kypsyysasteen mukaan ja kattava näkymä koko asiakkuuteen varmistaa, etteivät oleelliset tiedot jää yksiköiden tai järjestelmien rajalle.

Myyntitiimin sisäinen tiedonkulku paranee, kun HubSpotiin kertyy tietoa siitä, mitä aktiviteetteja kontaktiin on kohdistunut ja milloin häneen on oltu yhteydessä. Esimerkiksi Gmail ja Microsoft Outlook on mahdollista yhdistää suoraan HubSpotiin, jolloin myös muut tiimin jäsenet näkevät, mitä kontaktin kanssa on juteltu. Tämä varmistaa hyvän asiakaskokemuksen esimerkiksi silloin, kun nimetty yhteyshenkilö on lomalla.

HubSpot on hyvä apuväline myös asiakkuuspohjaisen (Account based marketing, ABM) markkinointistrategian toteuttamiseen. Kun ideaaliasiakkaat on määritelty, heistä voidaan luoda yhteenvetonäkymä, johon kerätään kaikki asiakasta koskeva data. Tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden tarkastelu ja raportointi on tehokasta, kun yhdellä vilkaisulla saa kokonaiskuvan esimerkiksi kävijämäärän muutoksista, klikkausprosenteista, konversioista sekä myyntikeskustelujen ja -tapaamisten määrästä.

HubSpotin avulla pidät huolta nykyisistä asiakkaistasi

Asiakaskokemuksen kehittäminen on varmasti jokaisen yrityksen todo-listalla, sillä tyytyväiset asiakkaat ovat uskollisempia, ostavat enemmän ja suosittelevat yritystä ja sen palveluita eteenpäin. Huippuluokan asiakaskokemusta ei kuitenkaan saada aikaiseksi geneerisellä viestinnällä, sillä yhä enenevissä määrin asiakkaat arvostavat keskustelevaa ja ihmismäistä kanssakäymistä.

Uusasiakashankinnan lisäksi HubSpot tarjoaa välineitä asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen. HubSpotin asiakaspalveluosion eli ServiceHubin työkaluihin kuuluvat muun muassa keskusteluosio, tikettijärjestelmä, palautetyökalu ja chatbotit, joilla yritykset voivat henkilökohtaistaa asiakasviestintäänsä ja vastata asiakkaidensa kasvaviin vaatimuksiin.

HubSpotin avulla markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun välinen putki voidaan automatisoida. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietyn ajan kuluttua ostotapahtumasta asiakkaalle lähtee automaattisesti kysely, joka kartoittaa asiakkaan mielipidettä ostokokemuksesta.

HubSpotin hinnoittelu – mitä kaikki tämä maksaa?

HubSpot CRM on ilmainen ja yhden osa-alueen (Marketing Hub, Sales Hub ja Service Hub) Starter-pakettien hinnoittelu alkaa muutamasta kympistä. Koska jokainen osa-alue on hinnoiteltu omana kokonaisuutena, voi osa-alueista hankkia itselleen tärkeimmät, esimerkiksi pelkän Marketing Hubin.

Starter-tasosta seuraavan, Professional-tason työkalujen kuukausimaksut ovat satojen eurojen luokkaa. Sopimus Professional-tason työkaluista tehdään aina vuodeksi kerrallaan. Kahden tai useamman Hubin kokonaisuudesta HubSpot tarjoaa alennuksen.

Sopiva paketti on usein yrityskohtainen ja riippuu yrityksen tarpeista ja tavoitteista. Jos esimerkiksi haluat rakentaa automaatioita, tehdä a/b-testausta ja chatbotteja, tarvitset HubSpot Professionalin. Jos yrityksesi taas toimii useassa eri maassa ja teillä on monta erillistä brändidomainia, kannattaa harkita Enterprise-tason pakettia, jossa eri maiden raportit on mahdollista nähdä keskitetysti, yhdellä kirjautumisella. Enterprise-paketin hinnoittelu alkaa 2900 eurosta. Lisää HubSpotin hinnoittelusta löydät täältä.

HubSpotin voi ottaa käyttöön joko itsenäisesti tai HubSpotin partneriohjelmaan kuuluvan kumppanin kautta. Jos yrityksen omat resurssit eivät riitä, on usein järkevää ottaa tueksi osaava partneri, joka paitsi auttaa käyttöönotossa myös markkinoinnin automaation vaatiman sisällöntuotannon ylläpidossa.

 

Unfair on mukana HubSpotin partneriohjelmassa. Ota yhteyttä digitiimiimme, niin laitetaan markkinointiinne ja myyntiinne vauhtia automaation avulla!

Lue myös, kuinka asiakkaamme Avant Tecno on saavuttanut kanssamme markkinoinnin automaation avulla syvempää asiakasymmärrystä ja laadukkaampia liidejä.

solutionspartnerprogram-web-black-centeraligned