Uusi ilmiö nimeltä kollektiivinen työn imu siivittää yrityksiä menestykseen

Työpaikan kannustava ilmapiiri ja helposti lähestyttävä esimies näkyvät viivan alla, sanovat miljoonan euron liikevaihdon tehneen markkinointitoimiston Unfairin yrittäjät. Tätä tukee myös tuore tutkimus, jossa yritys oli tapausesimerkkinä. Unfair perustettiin unelmien markkinointitoimistoksi, mutta arki ei silti aina suju kuin tanssi. Olennaisinta on avoin vuorovaikutus.

Tiedote 10.7.2019

Tamperelainen Unfair on perustettu, jotta hektisellä mainosalalla työskentelevät ihmiset voisivat hyvin. Yrittäjät Taru Kumpulainen ja Johanna Raiskio ovat halunneet rakentaa Suomen ensimmäiseen liiniin markkinointitoimistoon työkulttuurin, jossa töitä tehdään itseohjautuvasti mutta muun tiimin tukemana. Yrityksen organisaatiohierarkia pidetään litteänä. Jokaisella unfairlaisella on vapaus tehdä työtä haluamallaan tavalla ja rakentaa urapolkua omaan suuntaansa.

– Johtajina kohtaamme paljon sellaista, mihin ei ole vastauksia valmiina. Viisaus harvoin asuu kulmahuoneissa ja usein tuntuukin, että olemme Johannan kanssa bambeja liukkaalla jäällä. Silloin ei auta edetä kuin yrityksen ja erehdyksen kautta. Oma tiimimme on meille paras opettaja ja heiltä saamme parhaat vinkit johtamiseen. Ajattelimme esimerkiksi, että emme enää pitäisi kehityskeskusteluita. Sitten selvisi, että itse asiassa niitä toivotaan, Taru Kumpulainen sanoo.

Luvut kertovat onnistumisista

Vuonna 2018 Unfairin liikevaihto oli reilut miljoona euroa ja liiketulosprosentti 11,1 %. Kasvua edellisvuoteen oli reilut 40 %. Yritykseen rekrytoitiin viime vuoden aikana yhdeksän työntekijää ja se muutti aiempaa suurempiin tiloihin. Nyt henkilöstömäärä on 18, ja käynnissä on jälleen yksi rekrytointiprosessi.

– Kun yritys on kasvun myötä jatkuvassa muutoksessa, on mietittävä, miten hyvistä asioista saadaan pidettyä kiinni. Tulos näyttää meille sen, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Mainostoimistoilla on ollut vaikeita vuosia, mutta me olemme kasvaneet kannattavasti, pohtii Johanna Raiskio.

Eräs taustalla olevista tekijöistä on, että unfairlaiset kokevat kollektiivista työn imua. He osallistuivat Vaasan yliopiston johtamisen yksikön opiskelijan Tuulia Laakson tutkimukseen, jota varten hän haastatteli Unfairin työntekijöitä. Laakson pro gradu -tutkielman nimi on Kollektiivinen työn imu – case markkinointitoimisto Unfair. Määriteltynä ilmiönä kollektiivinen työn imu on melko uusi asia, sillä aihetta on tähän asti tutkittu lähinnä yksilön näkökulmasta.

Työn imu tarttuu

Työn imu tarkoittaa suhteellisen pysyvää, myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, ja käsitettä voidaan jossain määrin käyttää työuupumuksen vastakohtana. Ilmiön osina pidetään tarmokkuutta sekä työhön uppoutumista ja sille omistautumista. Laakso havaitsi, että Unfairin tapauksessa kollektiivisen työn imun syntyyn vaikuttavat tekijät voi jaotella esimiesten toimintaan ja työyhteisön sosiaalisiin voimavaroihin.

Esimiehet vaikuttavat sosiaalisten voimavarojen saamiseen, ylläpitämiseen ja lisäämiseen ja sitä kautta kollektiivisen työn imun ilmiön syntyyn. Heidän toimivia keinojaan ovat luottamuksen osoittaminen, yksilöllisyyden huomioiminen, avoimen vuorovaikutuksen mahdollistaminen ja organisaatiokulttuurin vahvistaminen.

Sosiaalisia voimavaroja yrityksessä ovat etenkin tukea antava ilmapiiri, yhteistyön sujuvuus, sitoutuminen ja palautteen jakaminen. Näihin liittyy olennaisesti avoin ja tiivis vuorovaikutus: työyhteisössä uskalletaan ilmaista oma mielipide ja pyytää apua kollegoilta. Tämä tukee työn imun leviämistä ja kollektiivisen työn imun ilmiön syntymistä.

Unfairin tunnuslukuja:

Vuosi 2018:
– liikevaihto 1 011 000 €
– liikevaihdon kasvu 41,2 %
– liikevoitto 11,1 %

Vuosi 2017:
– liikevaihto 716 000 €
– liikevaihdon kasvu 69,3%
– liikevoitto 18,1 %

Lisätietoja:

Johanna Raiskio
yrittäjä, toimitusjohtaja
Unfair Lean Marketing Oy
puh. 040 736 6809
johanna@unfair.fi
www.unfair.fi