Kiinteä markkinointibudjetti ei palvele ketään

Yritysten päättäjille on toitotettu jo pitkään, että markkinointibudjetin pitäisi olla noin 5-10 % vuotuisesta liikevaihdosta. Kiinteästä budjetista on kuitenkin ajanut aika ohi, sillä markkinointitekoja tulisi tehdä budjetin riittävyyden asemesta tilanteiden mukaan. Oikeiden mittareiden avulla markkinointi saadaan tuottavaksi.

Osaatko ennustaa tammikuussa loppuvuoden suhdanteet?

Kun budjettia päätetään tammikuussa, ei ole mahdollista ennakoida syksyn ilmiöitä, sillä ne syttyvät ja sammuvat globaalilla ja lokaalilla tasolla nopeasti. Esimerkiksi lokakuussa vastaan voi tulla jokin toimialaa koskeva uutinen tai ilmiö, johon pitäisi reagoida markkinoinnissa mahdollisimman nopeasti. Jos koko vuoden budjetti on jo käytetty loppuun, saattaa tilaisuus mennä ohi. Vaikka lisärahoitusta tulisikin lisää, päätös voi viipyä ratkaisevan kauan ja kilpailijat ehtivät apajille vasemmalta ja oikealta.

Markkinoinnin vuosikello auttaa jyvittämään budjettia tasaisesti vuosittain toistuvien tapahtumien ja sesonkien ympärille, mutta se ei auta yllätyksiin. Myös kriisiviestinnän onnistuminen ja kääntäminen positiiviseksi asiakaskokemukseksi voi vaatia oman osansa markkinointibudjetista. Budjetin määrästä ja sen käytöstä päättävät usein eri henkilöt, jolloin rahat saattavat loppua jo syyskuussa. Vastaavasti joulukuussa rahaa voi olla vielä yli puolet jäljellä, jolloin on…

Pakko käyttää budjetti loppuun

Jos budjetin määrästä ja käyttämisestä päättävät eri henkilöt, loppuvuodesta mahdollisesti ylijäämäinen budjetti on sen käyttäjän näkökulmasta hyvä saada kulutettua loppuun, ettei budjetin määrä seuraavana vuonna ainakaan pienene. Tämä aiheuttaa kuitenkin sen, että markkinointibudjettia saatetaan käyttää vääriin ja tuottamattomiin asioihin. Lisäksi ylijäämävarojen törsääminen aiheuttaa sen, että loppuvuodesta markkinointitoimistoissa on työsuma, koska…

Maailma pitää saada valmiiksi jouluksi ja juhannukseksi

Markkinointitoimiston AD-raukan työtaakka ei tietenkään vaikuta asiakkaan toimintaan kuin ehkä välillisesti, ja joulu- tai kesälomalta palatessa on mukava aloittaa puhtaalta pöydältä sekä markkinointipalveluiden ostajan että tuottajan kannalta. Moni ala on toki riippuvainen esimerkiksi joulusesongista ja tietyistä myyntipäivistä. Silti esimerkiksi Black Fridayn tai Singles Dayn kaltaisten ostopäivien pyyhkiminen omasta markkinointikalenterista kannanottona on saattanutkin kääntyä positiiviseksi kassavirraksi myöhemmin.

Töiden tasainen jakaantuminen markkinointitoimistoissa ja painotaloissa todennäköisesti helpottaa aikataulupaineita. Mieti siis tarkkaan, onko palveluillasi markkinoinnin kannalta kuumin sesonki siinä vaiheessa, kun kansa sulattelee vielä (seitan)kinkkua tai on ajatuksissaan heinäkuisella Popedan keikalla Keskustorilla.

Mittaa ja hallitse

Digitaalisen markkinoinnin tehokkuutta on helppo mitata, jos sivustolla on selkeä funktio ja konversiot määritettynä. Ja mitä voi mitata, voi hallita. Yhdistämällä analytiikkadata mainostyökaluihin on mahdollista määrittää sijoitetun pääoman tuottoaste (ROI) jokaiselle käytetylle mainoseurolle hyvinkin tarkasti, kunhan attribuutiomallinnus on kunnossa.

Saadulla datalla voi esimerkiksi optimoida mainoskampanjoita niin, että enemmän tuottavia mainoksia priorisoidaan ja tuottamattomia ei näytetä. Toimiva hakukone-, banneri- tai somemainonta vaatii onnistuakseen luonnollisesti työtä ja lähtödataa, mutta jos jokainen mainoseuro saadaan tuottamaan kaksi euroa takaisin, ei siihen sijoitettuja summia kannata rajoittaa kiinteällä markkinointibudjetilla.

Markkinointi on tuottava sijoitus (tai ainakin pitäisi olla)

Markkinointi on syytä nähdä sijoituksena, joka oikein tehtynä parantaa yrityksen tulosta. On kuitenkin muistettava, että kaikkia markkinoinnin toimia ei pystytä mittaamaan rahassa yhtä tehokkaasti kuin esimerkiksi Google Ads -kampanjaa. Brändäyskampanjat tai perinteinen medianäkyvyys eivät välttämättä näy suoraan liikevaihtona, mutta niiden rooli tietoisuuden herättämisessä on merkittävä. Vaikeammin mitattaviin markkinoinnin osa-alueisiin jonkinlainen ajatus käytettävistä rahoista (eli siis tässä kirjoituksessa parjattu kiinteä markkinointibudjetti) sopii hyvin, mutta ideaalitilanteessa sekin summa perustuu dataan.

Joustava budjetti ei ole avoin piikki markkinointitoimistoille

Tämä markkinointitoimiston verkkosivustolla julkaistu kirjoitus budjettien turhuudesta saattaa kuulostaa siltä, että haluamme vain lisää rahaa. Joustava budjetti ei kuitenkaan tarkoita, että esimerkiksi uuden verkkosivuston kehitykselle ei voisi määrittää budjettia. Joustava budjetti mahdollistaa sen, että ns. kiinteiden markkinointimenojen lisäksi on mahdollista reagoida suhdanteisiin nopeasti, ostaa oikeita asioita oikeaan aikaan ja pistää data töihin. Yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa hukata markkinointitilaisuuksia sen takia, että budjetti on tapissa.

Jokaisen yrityksen tehtävänä on tuottaa liikevoittoa, mutta liiketoiminnan tekeminen asiakkaiden rahoja tuhlaamalla ei kannata, eikä se kuulu Unfairin arvoihin. Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään oikeanlaisia ratkaisuja mainoseurojen suhteen, vaikka se joskus tarkoittaisi pienempää meiltä lähtevää laskua. Osaamme tarvittaessa sanoa asiakkaalle ei, ja se onkin yksi niistä syistä, miksi meihin luotetaan. Epäreiluus nimessämme ei juonna laskun loppusummasta, vaan epäreilun kilpailuedun tuottamisesta. Teemme asiakkaillemme sen, mitä he aidosti tarvitsevat.