Hyvä työntekijäkokemus välittyy suoraan asiakaskokemukseen

Unfairin sanoma, joka näkyy somessa, verkkosivuilla ja perehdytysmateriaaleissa, toteutuu aidosti arjessa. Asiaa on tarkastellut innostuneena ja jopa hieman kriittisenä Unfairin uusi HRD Manager Essi Wäck. Tässä tekstissä hän avaa tuoreita ajatuksiaan Unfairista sekä kertoo, miksi työntekijäkokemus on usein yhtä kuin asiakaskokemus.

Syväsukellus Unfairin johtamisfilosofiaan ja yrityskulttuuriin on ollut mielenkiintoista. Uusimpana tulokkaana olen viimeiset viikot tarkastellut uutta työpaikkaani HR-asiantuntijan ja kulttuurikehittäjän linssien läpi.

Huomaan, että ei ole ollut sattumaa, että Unfair palkittiin Suomen parhaana työpaikkana ja että se niitti menestystä myös Euroopan GPTW-kisoissa. Kokemukseni mukaan GPTW-tutkimuksen avulla pääsee läpileikkaavasti havainnoimaan ja tarkastelemaan yrityksen kulttuuria ja johtamistyyliä, ja siten asioiden edelleen kehittämiseen saa uusia työkaluja ja oivalluksia.

Hyvinvointi, työflow ja ihmisten tukeminen ovat kautta linjan Unfairin yrityskulttuurin keskiössä. Johtaminen on modernia, mikä näkyy niin asiakkaillemme kuin työntekijöillemme. Pidämme huolta ihmisistämme – ymmärrämme, mikä vaikutus työntekijöiden hyvinvoinnilla on bisnekseen ja asiakaskokemukseen. 

Arjessa on riittävästi työhyvinvointia tukevia toimintamalleja, ja ihmisten kuormitusta seurataan aktiivisesti. Tästä hyvä osoitus on HR-mittaristomme, joka seuraa niin työtunteja, laskutusta kuin työflow’ta. Olin erittäin positiivisesti yllättynyt, kun huomasin, että jopa liian korkea laskutus saa “hälytyskellot” soimaan, tilanteen tausta selvitetään ja puututaan, jos on tarpeen. Hyvinvointiamme ja työflow’tamme seurataan kokonaisuutena ja yhteen lukuun tai mittariin emme luota sokeasti. 

Arvojen kautta perustellaan päätöksiä ja ne ohjaavat Unfairin arkea. Esimerkkinä minun palkkaamiseni: Arvoissa kerrotaan, että jokainen polle on arvokas – ihmisiin halutaan panostaa. Kun toimarin tontti alkoi täyttyä, oli siis perusteltua, että ihmiset saivat tuekseen henkilön, jonka ykkösprioriteetti ja osaaminen painottuu ihmisiin. Huomasin jo heti ensimmäisellä viikolla, että meillä on vahva tahtotila panostaa timanttiseen työntekijäkokemukseen – hyvään työntekijäkokemukseen, työflow´n ja hyvinvointiin panostaminen näkyy vahvasti omissa tämän vuoden kehityshankkeissani josta kerron lisää erillisessä blogitekstissä.   

HRD kehittää työntekijäkokemusta

Jotta voidaan panostaa työntekijöihin liiketoiminnan kasvaessa tai kasvua suunnitellessa, monessa yrityksessä tarkastellaan HR-asiantuntijan tarpeellisuutta. HRD-roolilla voidaan saada merkittäviä positiivisia muutoksia mm. kannattavuuteen, työntekijäkokemukseen ja työnantajakuvaan.   

Unfairilla ihmisiä osallistetaan aktiivisesti, mikä näkyy jatkossa vahvasti myös omassa HRD:n roolissani. Me emme hae merkittävää henkilömäärän kasvua ja koemme nyt tärkeäksi luoda erittäin vahvaa pohjaa tuleville vuosille, mitä ne sitten tuovatkaan tullessaan.  

Tärkein ensimmäinen tehtäväni on luoda selkeä ja realistinen kuva Unfairista ja ennen kaikkea tutustua jokaiseen. Tämän jälkeen suunnitelmissani on mm:  

  • Kehittää vahvaa työntekijäkokemusta edelleen: panostaa vuorovaikuttamiseen, team leadien tukemiseen, yhdessä kehittämiseen ja henkilökohtaisten roolien muotoiluun sekä luoda puitteet timanttiselle työflow’lle.  
  • Poistaa hukka-aikaa: liinataan olemassa olevia toimintamalleja (jos mahdollista) ja varmistetaan, että asiantuntijat saavat keskittyä siihen, minkä osaavat parhaiten ja mistä innostuvat. 
  • Luoda tarpeellisia toimintamalleja ja prosesseja, joilla voidaan selkeyttää arkea. 
  • Varmistaa sisäisten prosessien ja palveluiden tarpeellisuus, tasalaatuisuus, ajankohtaisuus ja johdonmukaisuus.  

Koen myös erittäin tärkeäksi kunnioittaa jo rakennettua hienoa yrityskulttuuria sekä huolehtia siitä, että hyväksi havaittuja systeemejä ei rikota vaan pikemminkin vahvistetaan

Työntekijäkokemus = asiakaskokemus 

Ei ole sattumaa, että yritykset, jotka panostavat hyvään työntekijäkokemukseen, menestyvät myös markkinoilla. Tyytyväisen työntekijän vaikutus asiakaskokemukseen ja sitä kautta yrityksen menestykseen ja haluttuun kasvuun on selkeä. 

Työntekijä antaa työnantajalleen aikaa, osaamista, emotionaalista kapasiteettia ja ongelmanratkaisukykyä. Työnantaja taas antaa työntekijöilleen rahaa, etuja, mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä sekä yhteisön, yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen tunnetta.   

Kaikissa yrityksissä olisi tärkeää tarkastella, että nämä antamiset ja saamiset ovat balanssissa. Kun balanssi on löytynyt, voidaan olla varmoja siitä, että asiakkaat saavat hyvän asiakaskokemuksen. Liiketoiminnankin näkökulmasta tarkasteltaessa tässä on vain mahdollisuuksia: hyvä asiakaskokemus tehostaa usein tulovirtaa ja sitä kautta mahdollistaa paremman työntekijäkokemuksen ja liiketoiminnan kasvun. 

unfair-blogi-tyontekijakokemus-v2

Kuvassa havainnollistettu balanssi toteutuu Unfairilla. HRD-roolissani huolehdin siitä, että erinomainen työntekijäkokemus säilyy, jotta asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua ja laatua.

Milloin on oikea hetki palkata HR-osaamista taloon? Jatka lukumatkaa aiheesta kertovaan blogiin!

Eli…

Työntekijöiden hyvinvointi on avain yrityksen menestyksessä ja asiakaskokemuksessa. HRD:n rooli on olennainen työntekijäkokemuksen kehittämistyössä.

Kirjoittaja

Essi Wäck

Uuden kehittämisestä ja arjen sujuvoittamisesta innostuva HRD Manager, jolla on jalat maassa ja pää pilvissä. Priorisoi ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vaalii työarjen onnellisuutta.

Lisää aiheesta