Strateginen markkinointikumppanuus puolustustoimialalla

Unfair toimii Millogin strategisena markkinointikumppanina. Millog ylläpitää maa- ja merivoimien kalustoja sekä ilmavoimien valvontajärjestelmiä.

Unfairilla on upea kyky sisäistää ja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa.

Maria Takalo
viestintäpäällikkö, MILLog-yhtiöt

Millog on syntynyt ylläpitämään maa- ja merivoimien kalustoja sekä ilmavoimien valvontajärjestelmiä niin normaali kuin poikkeusoloissa. Yritys etsi strategista markkinointitoimistoa paitsi uudelleen brändäykseen myös sisäisen ja ulkoisen markkinointiviestinnän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Syntyi yhteistyömalli, joka on jatkuvasti kehittyvää ja syvenevää kumppanuutta.

–  Halusimme muuttaa sitä, kuinka Millog nähdään ulospäin sekä päivittää sisäistä tapaamme viestiä. Suurin asiakkaamme Puolustusvoimat oli jo muuttanut viestintätapaansa, ja siksi meilläkin oli vahva halu uudistua, Millogin toimitusjohtaja Sami Pitkänen kertoo lähtötilanteesta.

Samalla puolella pöytää

Heti yhteistyön alussa Unfair nappasi nopeasti kiinni Millogin tarpeesta ja halutusta lähestymistavasta. Tapa ja kyky katsoa asioita kokonaisuutena sekä palo strategiaan ja tekemiseen olivat milloglaisten mieleen. Turha pönötys jätettiin syrjään ja mukaan tuotiin myös huumoria.

Unfair sisäisti nopeasti roolimme Puolustusvoimien strategisena kumppanina. Yhdessä työstetty missiomme Yhdessä parempi ja turvallinen tulevaisuus – kiteyttää hienosti Millogin olemassaolon syyn ja tavoitteet yhteen. Lauseen avulla on ollut helppo viestiä toiminnastamme asiakkaille, kumppaneille ja henkilöstölle.”

Sami Pitkänen
toimitusjohtaja, MILLOG-yhtiöt

Yhdessä tekeminen on helppoa, sillä Unfair on ollut alusta asti mukana Millogin strategiatyössä. Yhteistä suuntaa tarkennetaan ja syvennetään säännöllisesti Unfairin kehittämällä Lean Sprint -mallilla.

– Unfairin tiimi on avoin ja se on hyvin nopeasti löytänyt yhdessä tekemisen meiningin. Palvelu toimii hienosti ja unfairilaisilla on kyky ottaa reilusti ja rehellisesti asioita vastaan sekä kehittää niitä eteenpäin, Pitkänen sanoo.

Strategia näkyväksi ja eläväksi millogilaisten arjessa

Millogilla työskentelee yli tuhat työtekijää ja toimipaikkoja on 22 ympäri Suomen, joten haasteet sisäisen viestinnän onnistumisessa ja strategian jalkauttamisessa olivat olemassa.

Ensimmäiseksi uusi liiketoimintastrategia tarinallistettiin helposti ymmärrettävään ja kerrottavaan muotoon strategiakuvan ja -videon avulla. Brändi ja verkkosivut saivat modernin ilmeen ja työturvallisuus nostettiin sisäisen viestinnän keskeiseksi teemaksi. Lyhyessä ajassa on päivitetty myös Millogin arvot yhdessä henkilöstön kanssa sekä konseptoitu ja tuotettu useampia henkilöstö- ja asiakaslehtiä.

Tavoitteiden mukaisesti koko Millogin ilme ja tapa puhua ovat Unfairin avulla muuttuneet viestinnällisesti ja visuaalisesti helposti lähestyttäviksi, ja mm. liikkuvaa kuvaa hyödynnetään yhä enemmän.

– Työturvallisuuden edistämiseksi Unfair mm. kehitti Läheltä piti -miehen. Olemme saaneet siitä sekä muista yhdessä toteutettamistamme videoista todella hyvää palautetta myös Millogin ulkopuolelta. Näillä asioilla on suuri merkitys esimerkiksi työnantajamielikuvaan, Sami Pitkänen sanoo.

Yhdessä parempi ja turvallinen tulevaisuus

Millog on syntynyt ylläpitämään maa- ja merivoimien kalustoja sekä ilmavoimien valvontajärjestelmiä niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Yritys palvelee myös siviilitoimialoja, joille valtakunnallinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat kriittisiä menestystekijöitä. Millog Oy on osa Patria-konsernia. Yhtiön pääomistajat ovat Patria Oyj ja Insta Group Oy.

Unfairilla on upea kyky sisäistää ja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. He ovat minulle työssäni sekä oikea että vasen käsi. Sisältäpäin ei aina näe missä maailma menee. Siksi on hyvä, että joku myös haastaa tapaamme toimia. Viestinnän prosessit ja resurssit ovat tehostuneet, ja olemme onnistuneet viestimään asioista innostavalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Se on juuri sitä Unfairin tarjoamaa epäreilua kilpailuetua.”

Maria Takalo
viestintäpäällikkö, millog-yhtiöt

Ota yhteyttä

Alkoiko kiinnostaa?

Haluatko, että tuotamme epäreilua kilpailuetua myös sinulle? Pirauta tai laita viestiä!

Taru Kumpulainen

Strategi, COO (founder & COB)

+358 40 080 6379

Lähetä meille viesti:

Lisää aiheesta