Graafinen suunnittelu

Organisaatio voi vahvistaa viestejään viilaamalla ne visuaalisesti huippuunsa. Onnistuneilla visuaalisilla elementeillä voit muun muassa kiinnittää kohderyhmäsi huomion, luoda toivottuja mielikuvia ja tuoda viestintään selkeyttä.

Riittää kun kuvailen idean puhelimessa tai piirrän karkean luonnoksen. Unfairilta tulee ideaan uusi, alkuperäisestä kehitetty ulottuvuus jo ensimmäisessä luonnoksessa, mistä päästään eteenpäin.”

JORI MYLLÄRI
VP, SALES & MARKETING, LEGUAN LIFTS OY

Visuaalinen suunnittelu herättää strategiasi henkiin

Luomme sinulle huomattavia tuloksia visuaalisin keinoin. Hyvällä designilla on valtava ja konkreettisesti mitattava vaikutus siihen, miten hyvin tuotteesi tai palvelusi menestyvät. Visuaaliset elementit synnyttävät mielikuvia, ja mielikuvat rakentavat yrityksen brändiä sekä luovat kilpailuetua.

Yrityksesi ja liiketoimintanne ovat aina työmme keskiössä. Meille ei riitä, että materiaaleista tehdään kivannäköisiä, vaan visuaalisella viestinnällä täytyy olla strategiset lähtökohdat ja tavoitteet. On vaikea lähteä suunnittelemaan mitään, jos ei tiedetä kenelle suunnitellaan, mitä suunnitellaan ja miksi. Kun lähtökohdat ovat kunnossa, nousee lopputulos uudelle tasolle.

Olennainen on kaunista

Viestintä on kehittynyt yhä nopeammaksi ja tiiviimmäksi, ja tämän trendin myötä visuaalisuus painottuu entistä enemmän. Visuaalinen suunnittelu auttaa tiivistämään ja suoraviivaistamaan viestejä. Eli karsitaan turha kikkailu ja korostetaan oikeita asioita!

Tätä päivää ja tulevaisuutta on myös saavutettavuuden merkityksen ymmärtäminen. Kun valtaosa kaikesta sisällöstä on verkossa, kuuluu hyvään suunnitteluun sen huomioiminen, että aineistot ovat kaikkien saavutettavissa.

Nosta visuaalinen viestintäsi uudelle tasolle

  • Logosuunnittelu
  • Ilmeuudistus
  • Animointi
  • Julkaisut
  • Kuvitus
  • Esityssuunnittelu
  • Infografiikat

LISÄÄ LIIKETTÄ LUOVUUDEN RATTAISIIN?

Unfair Hub